MinSide i rute – men få vil få tilgang

MinSide skal åpne som borgerportal i desember, men kan være tilgjengelig bare for gamblere.

MinSide skal åpne som borgerportal i desember, men kan være tilgjengelig bare for gamblere.

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer ønsker neppe å profilere borgerportalen MinSide som «Gamblerportalen». Det kan likevel bli realiteten, for når den skal åpnes i desember, kan brukergruppen domineres totalt av Norsk Tipping.

– Jobben er ikke gjort ennå, men vi tar sikte på å få med de tjenestene vi har varslet fra oppstart i desember, sier Lars Bjørgan Schrøder, prosjektleder for MinSide i Moderniseringsdepartementet.

Når det gjelder sikkerhetsløsningene viser han videre til Brønnøysundregistrene.

Borgerportalen skal altså være i rute, og vil kunne stå klar til å gjøre offentlige tjenester tilgjengelige for landets borgere via Internett. Men for å få tilgang må man logge seg inn, og for dette kreves det en digital identitet, og denne identiteten skal leveres i forbindelse med andre tjenester, for å spare penger.

Problemet er at det foreløpig bare er Norsk Tipping som har godkjent elektronisk ID ute i befolkningen.

Det største spørsmålstegnet er Bank-ID. Hvis bankene kom i gang med utstedelsen kunne de samme elektroniske identitetene bli brukt på Minside. Men bankene har jobbet med dette svært lenge uten at noe har skjedd, og Moderniseringsdepartementet, BBS og Brønnøysundregistrene svarer unnvikende at bankene kanskje vil være på plass innen lanseringen, mens DnB Nor ikke kom tilbake med opplysninger slik de lovet.

Dette er en varm potet, og ingen vil egentlig ta i den. Selv om bankene skulle komme i gang med sine løsninger i den korte tiden som gjenstår, vil det ta tid å få løsningene ut til kundene.

Sikkerheten og innloggingen på Minside håndteres av Brønnøysundregistrene, som skal administrere en sikkerhetsportal, der BBS er en stor leverandør. Portalen skal også brukes av Altinn og andre tjenester som krever sikker innlogging.

Erlend Sundvår i BBS opplyser at Telenor og Ergogroup er klarert for å levere PKI-løsninger over denne portalen, i tillegg til Buypass, som leverer løsningen til Norsk Tipping. Men han kan ikke nevne noen ID-produkter disse vil ha klare for massemarkedet.

En annen mulig utsteder av elektroniske identiteter er Skandiabanken. Hvis deres løsning godkjennes, vil Skandiabankens kunder kunne logge seg inn på MinSide banken sin. Men dette vil sannsynligvis bare gi standard sikkerhetsnivå, forteller Edvard Pedersen, webkoordinator ved Brønnøysundregistrene.

For å få tilgang til alle tjenestene må man ha en sikkerhetsløsning som krever personlig oppmøte. Dette gjøres for å minimere sjansene for identitetstyveri. Norsk Tippings løsning oppfyller disse kravene.

Det vil kreves høyere sikkerhetsnivå å få tilgang til tjenester der helse eller mye penger er involvert.

For de som ønsker det, er det mulig å bestille elektronisk ID som smartkort og USB-leser fra Buypass, for 349 kroner. Men de fleste vil nok foretrekke å kjøpe samme løsning for 60 kroner fra Norsk Tipping.

Til toppen