MinSide søker IT-personell til Leikanger

MinSide skal være klar innen desember, og fem nyansatte skal trekke portalen i havn fra Sogn og Fjordane.

MinSide skal være klar innen desember, og fem nyansatte skal trekke portalen i havn fra Sogn og Fjordane.

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer har det travelt med borgerportalen som opprinnelig ble lovet ferdig 1. juli i år.

    Les også:

Noe er riktignok åpnet, nemlig en utvidet versjon av Norge.no, et nettsted som lenge har samlet offentlig informasjon og skjemaer.

Men den fullverdige serviceportal skal lanseres i desember, som da skal driftes av Norge.no.

Forvaltningsansvaret legges dermed til Leikanger i Sogn og Fjordane, to timer med bil fra Førde.

Direktør Ove Nyland i Norge.no sier til digi.no at han ikke tror det blir noe problem å få IT-personer til jobben i Leikanger, og bedyrer at det allerede er kommet flere kvalifiserte søkere.

I alt fem personer skal betjene oppgaver fra drift og utvikling av MinSide til systemadministrasjon, kontraktsadministrasjon og koordinering av tjenester.

Norge.no ønsker søkere som har kunnskap om offentlig forvaltning.

Det er Software Innovation som vant kontrakten på utviklingen av MinSide, og som også skal stå for driften. Norge.nos primære oppgave vil være å samarbeide med leverandøren for å få en god driftsløsning i tillegg til å utvikle nye tjenester og innhold i portalen.

Hovedoppgaven for Norge.no blir å sørge for at MinSide utvikles som en nyttig portal for innbyggerne.

Innbyggerportalen skal samle interaktive tjenester fra hele den offentlige sektor og være en kommunikasjonskanal mellom innbyggerne og offentlig sektor.

- Norge.no skal koordinere utviklingen av MinSide og ha kontakt med alt fra Software Innovation, statlige etater, kommuner og brukere for å kunne utvikle gode tjenester framover, sier Nyland til digi.no.

Til toppen