Minst 12 sikkerhetsfikser fra Microsoft

Microsoft skal i kveld publisere i alt 12 sikkerhetsbulletiner i løpet av kvelden, norsk tid. Hver av bulletinene omhandler én eller flere sårbarheter i selskapets programvare.

Sju av de 12 sikkerhetsbulletinene karakteriseres av Microsoft som kritiske, og omhandler sårbarheter i Windows og Office som åpner for fjernkjøring av vilkårlig kode. Minst én av sårbarhetene skal være knyttet til Internet Explorer.

Microsoft skal også gi ut sju produktoppdateringer som ikke er sikkerhetsrelaterte.

Mer informasjon finnes her.

Til toppen