Minus 205 millioner dollar for Iridium

Kvartalsresultatet for satellittsystemet Iridium preges av investeringer og det ledelsen mener er lyse utsikter for fremtidig gevinst. Første kvartal lyder på 210 millioner dollar i investeringer, mens nettotapet endte på 205 millioner dollar.

Iridium har så langt investert 3,2 milliarder dollar i satellittsystemet som settes i kommersiell drift senere i år. Resultatene er ingen overraskelse for selskapet, og reflekterer investeringene i infrastruktur, som består av et lavbanebasert satellittnett på 66 satellitter. I tillegg kommer et allerede igangsatt vedlikeholdsprogram, der nye satellitter fortløpende erstatter de som ikke fungerer, noe det minst er en av så langt. Første oppskytning med tanke på å bytte ut satellitter er planlagt gjennomført i august.

Iridium-selskapets administrerende direktør, Edward Staiano, sier at selskapet nå setter alle ressurser inn på den kommersielle starten i september.

12 jordstasjoner, som skal sørge for roaming mellom GSM-nett på jordoverflaten og Iridium-systemet som fungerer som et satellittbasert GSM-nett, er eller vil bli klare til drift i løpet av få måneder. Kundekontakten ivaretas av tre kundesentra, hvor ett ligger i USA, ett i Nederland og ett i Australia. Kundesentrene skal være operative i juni og skal betjene alfa- og beta-testere over hele verden. De første testene er allerede gjennomført og skal ifølge selskapet øke i volum og omfang ut over våren og sommeren.

Iridium har så langt inngått 180 roamingavtaler med teleoperatører som til daglig håndterer 51 millioner mobilabonnenter. Selskapet har fått tillatelse til å tilby sine tjenester i 47 land, nå sist i Kina, som er litt over halvparten av hva som var ventet per første kvartal.

Til toppen