Minus for Eiendomsnett i 1998

Daglig leder Geir Normannseth i Orkla-eide Eiendomsnett var i fjor fast bestemt på at han skulle lede det første lønnsomme nettstedet i Norge. Eeindomsnett greide ikke å bli første innholdsleverandør som gikk i pluss. Han hevder at 1999 skal bli året da millionoverskuddet blir en realitet.

Daglig leder Geir Normannseth i Orkla-eide Eiendomsnett var i fjor fast bestemt på at han skulle lede det første lønnsomme nettstedet i Norge. Eeindomsnett greide ikke å bli første innholdsleverandør som gikk i pluss. Han hevder at 1999 skal bli året da millionoverskuddet blir en realitet.

Daglig leder Geir Normannseth i Eiendomsnett opplyser til digi.no at selskapet i 1998 omsatte for drøyt åtte millioner kroner. Eiendomsnett endte opp med et underskudd på 600.000 kroner. Det er en fremgang fra 6,2 millioner i omsetning i 1997, men et dårligere resultat (minus 162.000 i 1997)

- Du gikk ut hardt i fjor og sa at Eiendomsnett skulle bli første innholdstjenesten på nett som skulle gå med overskudd? Hvordan føler du det når det ikke skjer?

- Det har ingen ting å si. Vi har full kontroll, sier den daglige nett-lederen.

Han forklarer underskuddet med økte kostnader; investeringer i staben og produkter pluss økte kontorutgifter. Dette hindret altså Normannseths dagdrømmer i å gå i oppfyllelse. Ved årskiftet var det syv ansatte i selskapet - det øker til mellom 10 og 11 fra 1. august i år.

1999 skal bli et gjennombruddsåret for nett-tjenesten som fungerer som en distribusjonskanal for eiendomsmeglere over hele landet. Det er budsjettert med et overskudd på to millioner kroner for hele året. Det er beregnet ut i fra driftsinntekter på 13 millioner kroner.

2 av disse 13 skal komme fra annonsesalg, mens de resterende er salg av prospekter.

- Vi ligger godt foran budsjett etter første tertial (fire måneder - red.anm.), sier han.

Over 420 eiendomsmeglere er knyttet opp i nettverket. Og Normannseth hevder å ha 30.000 daglige nettbrukere, syv millioner sideoppslag i måneden.

Eiendomsnett startet først med salg i privatmarkedet, men utvidet til eie og leie i næringslivssektoren ved årskiftet. Det nyeste satsingsområdet er formidling av ferieboliger i Norge og utlandet. Foreløpig er få utleieboliger lagt ut på tjenesten.

Blant annet skal en avtale med Ugland Totalkart om en kart-tjeneste gi tjenesten tilleggsverdi. Det blir dermed svært enkelt for brukerne å zoome inn feriemål i Norge.

Totalt sier Normannseth at det ligger 6-7.000 eiendomsprosjekter inne i basen. Og omsetningen på salg over Eiendomsnett er høy: gjennomsnittet på alle boliger som ble solgt via nett-tjenesten i mai måned var på 1,13 millioner kroner.

Selskapet er eid av Normannseth og advokat David Kristiansen som kontrollerer selskapet med over 50 prosent eierandel til sammen. Orkla Media har over 40 prosent, mens multimedieutviklerne i Yes Interactive på Ski, som også har vært med på å utvikle og drifte tjenesten, sitter med en mindre andel (drøyt tre prosent).

Til toppen