Mirakuløse harddiskutvidelser bare tøys

En kjent, britisk nyhetsnettsted melder om en tilsynelatende ny metode for å fordoble lagringskapasiteten til harddisker.

En kjent, britisk nyhetsnettsted melder om en tilsynelatende ny metode for å fordoble lagringskapasiteten til harddisker.

Britiske The Inquirer beskriver i en artikkel denne uken en metode for å avdekke skjulte lagringsområder på en harddisk, slik at områdene kan gjøre tilgjengelige som ekstra lagringsplass for brukeren. Sentralt i metoden er verktøyet Ghost 2003. I det mest ekstreme eksempelet som er nevnt, har en bruker greid å gjøre utvide lagringskapasiteten til en 200 GB S-ATA-harddisk til 510 GB. Enkelte norske nettsteder har senere - helt ukritisk - meldt om det samme.

Da artikkelen ble publisert, ble metoden presentert som ny og udokumentert, men The Inquirer har besinnet seg noe etter å ha mottatt mer informasjon fra ulike kilder.

I en oppfølgerartikkel gjengir The Inquirer flere leserbrev med flere ulike forklaringer på hvorfor og hvordan metoden fungerer. Den får definitivt leserne ned på jorda igjen.

Den ene teorien er at det hele gjøres ved hjelp av en virtuell partisjon som ligger som en fil i den fysiske partisjonen til harddisken. Kapasiteten til den virtuelle partisjonen tilsvarer den plassen som til enhver tid er ledig i den fysiske partisjonen. Den samlede kapasiteten til harddisken oppgis da som hele den fysiske partisjonen pluss den ledige kapasiteten til den fysiske partisjonen. Trolig er det også mulig å opprette flere slike virtuelle partisjoner, noe som tilsynelatende øker den samlede kapasiteten ytterligere. I virkeligheten er lagringsplassen nøyaktig som før.

En annen teori, som riktignok ikke forklarer de mest ekstreme tallene, er at mange harddisker i utgangspunktet er blitt bygget for høyere kapasitet, men som ikke har bestått testene for dette. Dette kan for eksempel skje når én eller flere av platene i harddisken ikke oppfører seg som den skal. Dette betyr ikke nødvendigvis at det ikke går an å lagre data på disse platene, men det er trolig forbundet med en langt større fare for datatap over tid.

Uansett hva årsaken til den tilsynelatende økningen er, er det lite sannsynlig at harddiskleverandørene ville selge harddisker med langt større lagringskapasitet enn oppgitt. Det er vanskelig å se hva leverandørene skulle kunne tjene på noe slikt.

Til toppen