Misfornøyd med Accenture og Siebel

En stor undersøkelse i USA viser hva IT-sjefen mener om de største levernadørene. Her er vinner og taper-listen:

En stor undersøkelse i USA viser hva IT-sjefen mener om de største levernadørene. Her er vinner og taper-listen:

Bladet CIO Insight har gjennomført en undersøkelse blant 1300 IT-leder på toppnivå i USA. IT-lederne er bedt om å rangere 41 store leverandører av produkter og tjenester etter åtte kriterier - basert på sine erfaringer de siste 12 månedene.

De syv kriteriene er fordelt på verdi og pålitelighet.

Verdi:

- Møter forventninger til økt omsetning

- Møter forventninger til reduserte kostnader

- Løser forretningsproblemer de er betalt til å løse

- Møter forventinger til avkastning på investering

Pålitelighet

- Svarer løfter på tid og budsjett

- Er fleksible og responsive

- Svarer på kvalitets-forventninger

Men det er kanskje lojalitet-kriteriet som er det beste. "Hvis jeg kunne velge, ville jeg fortsette med denne leverandøren" summerer opp konsekvensene.

Her er listen over hvilke leverandører de amerikanske IT-lederne var mest fornøyd med.

1: Symantec

2: Adobe

3: Cisco

4. Dell

5: Motorola

6: HP

7: SAS Institute

8: IBM

9: Apple

10: Palm

Sun ender på 18. plass, Siemens på 21., SAP på 27. plass, Oracle på 30. plass og Microsoft på 33 plass. Microsoft scorer best på "Løser forretningsproblemer de er betalt til å løse" og dårligst på "Fleksibilitet".

På 39. plass finner vi konsulentselskapet Accenture, der en av fire IT-lederne sier de ville ha valgt en annen leverandør hvis de fikk velge. Så kommer markedeleder på systemer for kundekontakt/administrasjon, Siebel, der nesten 30 prosent sier de ville ha valgt andre og på bunn kommer Computer Associates, hvor mer enn en av tre sier de ville ha valgt anderledes hvis de kunne.

Her kan du lese hele undersøkelse og alle scoringsresultatene.

Til toppen