JUSS OG SAMFUNN

Misforståelser på løpende bånd

Det er nesten utrolig hvor mange misforståelser som er blitt gjort av pressen i saken om DVD-programmet DeCSS og den norske tenåringen Jon Johansen. Men langt verre er det hvis Økokrim og DVD-bransjen bygger sin sak på de samme misforståelsene.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
31. jan. 2000 - 06:05
Jon Johansen.
Jon Johansen.

La oss med én gang slå det fast. Jon Johansen har ingenting å gjøre med den spesielle kildekoden som gjør at programmet DeCSS og andre gjør det mulig å avspille DVD-filmer på operativsystemplattformer som ikke støttes av filmindustrien. Johansen er derimot først og fremst talsmann for en gruppe programmerere som kaller seg MoRE, Masters of Reverse Engineering. I denne gruppen finnes det blant annet en ikke navngitt tysk utvikler. CSS (Content Scrambling System) består av autentisering og kryptering. Dekrypteringskoden i DeCSS er skrevet av den tyske utvikleren i MoRE. Autentiseringskoden, opprinnelig i assembler, ble ifølge Johansen anonymt postet og portet til C av Derek Fawcus, en britisk utvikler som ikke egentlig har noe med MoRE å gjøre, men som er sentral i arbeidet med å lage en DVD-avspiller til Linux.

Det Johansen uten tvil har gjort, er sammen med en nederlandsk utvikler å lage et Windows-basert grafisk brukergrensesnitt til koden tyskeren utviklet, samt å distribuere denne koden og DeCSS-programmet fra sin fars webhotell. Dette er bekreftet av Johansen selv.

Selve siktelsen er todelt. I den første delen heter det at Johansen har brutt en beskyttelse eller på lignende måte uberettiget å ha skaffet seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske midler. Den andre delen av siktelsen er en påstand om at Johansen har brutt Åndsverkloven ved å spre kopier av filmer utover det private området. Du kan selv ta en titt på selve siktelsen mot Johansen-familien.

DVD-bransjen hevder at DVD-platene har en beskyttelse mot kopiering, mens den anklagede siden og deres støttespillere hevder at den eneste beskyttelsen som finnes på platene, er en avspillingsbeskyttelse. Denne skal hindre at DVD-avspillere å spille av DVD-filmer, med mindre avspilleren er godkjent av DVD-bransjen. MoRE hevder at det er denne beskyttelsen - og bare den - som er blitt brutt ned. Noen kopieringsbeskyttelse finnes ikke, det er fullt mulig å kopiere DVD-plater bitvis ved hjelp av verktøy som har vært tilgjengelige i betydelig lenger tid enn DeCSS.

Hvis det viser seg til syvende og sist at DVD-bransjen har rett i at DVD-filmene er kopibeskyttet, kan da Johansen og hans medhjelpere anklages for ikke å ha skjønt at platene er kopibeskyttet? Gisle Hannemyr omtalte en slik eventuell kopibeskyttelse for "MikkeMus-kryptering"". Er det ikke da mulig at utviklerne i MoRE rett og slett har oversett denne og handlet i god tro?

En annen side av denne saken er at kopiering av DVD-plater i de fleste tilfeller vil være en svært lite lønnsom affære, da innspillbare DVD-plater foreløpig koster mer enn de ferdiginnspilte. Faren for at menigmann skal spre kopier av sin egen DVD-samling er dermed forsvinnende liten. Likevel finnes det piratkopierte DVD-plater på markedet, men disse er laget på en helt annen og langt rimeligere måte. Spesielt i Østen skal slike kopier være utbredt.

Uansett er det litt underlig at Johansen tiltales etter Åndsverkloven. For ingen har tidligere hevdet at Johansen har spredt piratkopier av DVD-filmer.

Ifølge den norske organisasjonen for ytringsfrihet på Internett, Elektronisk Forpost Norge (EFN), har en person som har kjøpt et eksemplar av en DVD-plate til privat bruk både etter norsk og amerikansk lov "kjøpt seg en rett til å avspille filmen hos seg selv. I og med at en DVD-film ikke er et dataprogram, har man etter norsk åndsverklov også eksplisitt anledning til å ta kopier for eget bruk, ja til og med gi kopier til venner." Dette er antagelig nettopp det samme som det omtales i siktelsen, "det private området".

Har EFN rett, har DVD-bransjen ingen rett til å hindre Johansen eller andre å lage sitt eget program for å avspille sine egne DVD-plater. Tvert imot, som EFN også hevder, søker DVD-CCAs (DVD Copy Control Association) kryptering "å ta fra Jon Johansen hans soleklare rett til å avspille og disponere til privat bruk de eksemplarer av DVD-videogram som han har kjøpt i henhold til de rettighetene Åndsverkloven gir."

Mark Litvack i MPAA (Motion Picture Association of America) stiller i Wired spørsmål om hvorfor det ble laget en Windows-utgave av DeCSS. Det er jo ingen mangel på DVD-avspillere til Windows.

Til digi.no forteller Johansen at dette skyldes at Linux på den tiden koden ble laget, ikke støttet UDF, filsystemet som benyttes på DVD-filmer. Det var derfor naturlig å lage programmet for Windows, slik at utviklerne kunne se at det faktisk fungerte. Linux har i ettertid fått støtte for UDF og det finnes nå Linux-utgaver basert på den samme koden som DeCSS er basert på. Denne koden ble forøvrig gjort tilgjengelig for Linux-utviklerne allerede før DeCSS ble utviklet.

Som nevnt i tittelen er denne saken blitt forfulgt av misforståelser i pressen. Det fleste er blitt rettet opp, ikke minst fordi miljøet rundt nettjenesten Slashdot.org er svært flinke til å si ifra. Likefullt er det irriterende at misforståelsene har oppstått, både for de involverte parter, leserne og for journalistenes egen del.

I stedet for ensidig legge skylden på journalistene, burde Johansen kanskje ha gått inn i seg selv og tenkt over hva ha kunne ha gjort for at journalistene skulle få full oversikt over saken. Selv om Johansen er ung av alder, er han såpass veltalende at det blir lett å tro at han har større erfaring som talsmann overfor pressen enn han faktisk har. Derfor var det fort gjort å anta at han også var presis i sine uttalelser når det gjaldt denne saken. Dessverre var ikke dette alltid tilfelle.

Det er ikke usannsynlig at hele affæren med DVD-CCA hadde vært unngått hvis opplysningene om DeCSS hadde vært presentert mer presist på et tidligere tidspunkt. Mye tyder nemlig på at mesteparten av informasjonen den amerikanske interesseorganisasjonen har om denne saken, stammer fra pressen. Det samme gjelder nok forøvrig også norske Økokrim.

Her kan du lese grunnlaget for saken mot Jon Johansen:
Selve siktelsen mot Johansen-familien
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.