Misliker prøveprosjekt med nettvalg

Velgere kan presses når prinsippet om hemmelige valg fravikes, sier Unge Venstre.

Misliker prøveprosjekt med nettvalg

Velgere kan presses når prinsippet om hemmelige valg fravikes, sier Unge Venstre.

Oslo (NTB): Unge Venstre er negative til regjeringens varslede prøveprosjekt der 200.000 nordmenn kan stemme over internett ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011.

– Unge Venstre reagerer sterkt på at regjeringen åpner for denne prøveordningen uten å se nærmere på bekymringene knyttet til sikkerheten ved bruk av datasystemet, og de demokratiske utfordringene som følger med en elektronisk avstemning, sier Unge Venstre-leder Anne Solsvik.

Unge Venstres landsstyre mener at prinsippet om hemmelige valg er et så fundamentalt prinsipp i det moderne demokratiet at det må telle sterkere enn de gode hensikter med elektroniske valg.

– Det vil for eksempel ikke være mulig å garantere at ingen blir utsatt for press til å stemme et bestemt parti når sikkerheten er så dårlig knyttet til denne måten å avgi sin stemme, sier Solsvik. (©NTB)

    Les også:

Til toppen