Mislykket terrorist-varsling per e-post

FBIs nye e-postsystem for å holde USAs banker à jour om mistenkte terrorister, er trukket tilbake på grunn av informasjonsoverlast.

Systemet ble laget som følge av USAs nye forsvarslover, nedfelt i "USA Patriot Act" som ble utløst av terrorangrepene 11. september i fjor. For å etterkomme kravene om sentralisert sporing av pengeoverføringer, ble det bestemt at nettverket til USAs finansdepartement, Financial Crimes Enforcement Network eller FinCEN, skulle samle og kvalitetssikre all informasjon.

Poenget med det nye e-postbaserte varslingssystemet mellom bankene og FBI, er at FinCEN skal være bankenes eneste kilde til informasjon om mulige terroristers finansielle transaksjoner, og at FinCEN fanger opp alle bankenes tilbakemeldinger.

Systemet, kalt "314a" etter det avsnittet i Patriot Act som krever det, kom i drift for tre uker siden, skriver Wall Street Journal, men ble midlertidig stanset denne uken på grunn av informasjonsoverlast.

Informasjonsflommen begge veier ble overveldende. Hver gang én FBI-agent sendte ut en forespørsel om informasjon til en bestemt bank, ble forespørselen automatisk kopiert og distribuert til alle bankens filialer. De ansvarlige fra den enkelte filialens side, opplevde at personsøkeren deres vekket dem gjentatte ganger hver natt. De reagerte gjerne med en samvittighetsfull undersøkelse, og meldte tilbake per e-post at de var sikre på ikke å besitte relevant informasjon.

USAs finansdepartement forsikrer likevel at systemet har gitt FinCEN mange verdifulle opplysninger. Det tar sikte på å justere 314a slik at informasjonsflommen blir mer målrettet, begge veier.

I tillegg til 314a, påla Patriot Act også opprettelsen av et eget nettverk for å rapportere om suspekte pengeoverføringer og valutatransaksjoner. Dette systemet, kalt "Patriot Act Communications System", skal fungere tilfredsstillende.

Til toppen