Mistanke om regnskapsfusk i Microsoft

Ifølge Seattle Weekly fikk Microsofts interne hovedrevisor sparken da han meldte fra til økonomidirektøren om sine mistanker.

Ifølge Seattle Weekly fikk Microsofts interne hovedrevisor sparken da han meldte fra til økonomidirektøren om sine mistanker.

Revisoren, Charlie Pancerzewski, fattet mistanke i 1995 om at Microsoft manipulerte sine regnskaper for å få fram en jevnere vekst enn tilfellet faktisk var. Han vurderte regnskapsmetodene å være i strid med USAs regler for regnskapsførsel.

Pancerzewski, som hadde fått strålende medarbeidervurderinger fire år på rad, varslet sine overordnede i mars 1995. Så fikk han en særdeles dårlig medarbeidervurdering, antakelig fordi han meldte om sine mistanker vie elektronisk post, og brukte dermed et medium som var åpent for innsyn fra myndighetene. I januar 1996 fikk han valget mellom frivillig eller motvillig avgang.

Pancerzewski gikk til sak under loven som verner sparkede medarbeidere når årsaken er handlinger til fellesskapets beste, og kjempet mot Microsofts advokater langt nok til å få en kjennelse fra en dommer om at han antakelig ville være i stand til å bevise lovstridig regnskapsfusk fra Microsofts side. Da dette skjedde, i november i fjor, gikk Microsoft med på et minnelig oppgjør, som skal ha gjort Pancerzewski fire millioner dollar rikere.

Seattle Weekly legger til at amerikanske selskaper føler seg ofte terrorisert av Wall Streets forventninger til hvert kvartalsregnskap, og at selv små og ubetydelige negative avvik kan gi store utslag på aksjekursen og medføre mye negativ PR, også når tallene i seg selv er solide.

Ifølge rettsdokumentene klaget Pancerzewski over at Microsoft hadde en serie fonds som man dro veksler på. Hvis overskuddet lot til å ligge under det Wall Street forventet, tømte man fonds for å øke det. Hvis det lå for høyt, overførte man midler til fondsene for å få overskuddet til å virke mindre enn det i praksis var.

Til toppen