Mister 3.000 kunder hver dag

Fast forvalg er blitt en suksess for danske teleutfordrere, som den første måneden har fått 3.000 nye kunder hver dag på bekostning av Tele Danmark som mister tilsvarende antall kunder.

Fast forvalg er blitt en suksess for danske teleutfordrere, som den første måneden har fått 3.000 nye kunder hver dag på bekostning av Tele Danmark som mister tilsvarende antall kunder.

I løpet av den første måneden med fast forvalg har 100.000 telekunder inngått avtaler med Tele Danmarks konkurrenter, noe som tilsvarer at 3000 kunder forlater selskapet hver dag, skriver Jyllands-Posten.

Blant de som vokser godt på teleliberaliseringen er Tele 2 som etter avisens erfaring kaprer flest av de nye kundene. Selskapets Danmark-sjef opplyser at Tele 2 allerede har fått inn det antall kunder det var budsjettert med om ett år.

Blant de andre selskapene som tjener på fast forvalg er Telia. Og det er ventet at dette og de andre danske teleselskapene vil ta ytterligere markedsandeler til sommeren når danske kunder også kan flytte telefonabonnementet til nye operatører.

Én million danske telekunder kan ikke bytte operatør fordi de er knyttet til gamle sentraler, hvorav 700.000 er knyttet til sentraler som ikke er oppgradert for å håndtere fast forvalg.

Prosjektleder i Tele Danmark, Sven Geil, sier til avisen at det i gruppen av de som ikke kan bruke fast forvalg finnes en rekke kundetyper; Duet-kundene (200.000), kunder med viderekoblinger, kunder med miniabonnement og kunder med spesielle rabattordninger

---

Les også relatert artikkel nedenfor: "Telenor forventer kunderas fra juni"

Til toppen