Mister studenter med mangelfulle nettsider

Høyskoler og universteter ekskluderer internasjonale studenter med bare norske nettsider.

Mister studenter med mangelfulle nettsider

Høyskoler og universteter ekskluderer internasjonale studenter med bare norske nettsider.

Nesten ingen av studentorganene ved SiO-institusjonene har oversatt nettsidene sine til engelsk. Dermed blir internasjonale studenter utestengt når ikke nettsider blir oversatt til engelsk, skriver Universitas.

Ricardo Duque og Martin Underwood i International Students’Union (ISU) frykter at internasjonale studenter blir utestengt når ikke nettsider blir oversatt til engelsk.

Til tross for at de skal representere tusenvis av internasjonale studenter har verken Velferdstinget (VT) eller Studentparlamentet i Oslo (SP) oversatt sine nettsider til engelsk. Det samme gjelder flere av studentutvalgene rundt om på fakultetene og studiestedene i byen, deriblant fagutvalgene ved Norges veterinærhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Idrettshøgskolen og Det teologiske menighetsfakultet.

Bare BI og Arkitektur- og designhøgskolen, samt fagutvalgene ved Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), unngår denne skamlista.

- Dette er et demokratisk problem. 3000 studenter ekskluderes og får ikke tilgang på viktig informasjon. Hvordan kan internasjonale studenter integreres, når de ikke en gang får tilgang til informasjon om ting som angår dem? spør Duque.

Han mener at det er nesten like ille med nettsider som ikke oversettes fullstendig. Han trekker som et eksempel fram sidene til Studentsamskipnaden i Oslo hvor flere elementer er oversatt, samtidig som menyen er på norsk.

Til toppen