Mistrives med OpenOffice

Tyske Freiburg planlegger retur til Microsoft Office.

Mistrives med OpenOffice
Den tyske byen Freiburg vil forlate OpenOffice.org til fordel for Microsoft Office, men kritiseres for å bruke argumenter basert på feilaktiv og utdatert informasjon. Bilde: Armin Hornung (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Flere tyske byer har det siste tiåret skiftet ut programvare fra Microsoft med tilsvarende løsninger basert på åpen kildekode. Hvor vellykket dette har vært, kan nok diskuteres.

Freiburg, en by med omtrent 230 000 innbyggere, vurderer nå skifte å gå over til Microsoft Office 2010, etter å ha brukt en kombinasjon av OpenOffice og Office 2000 siden 2007. Den gamle Microsoft-pakken benyttes primært til ekstern korrespondanse.

Bakgrunnen for dette skal ifølge ARNnet være at håpet og forventningene fra 2007 ikke har blitt oppfylt. Dette skriver byrådet i Freiburg i et forslag som det etter planen skal stemmes over i dag.

Ifølge byrådet vil fortsatt bruk av OpenOffice føre til redusert produktivitet, irritasjon og frustrasjon for berørte kommuneansatte og for eksterne parter.

Ifølge ARNnet skal det særlig være problemer knyttet til visning av OpenOffice-dokumenter i andre kontorpakker. Dessuten skal funksjonaliteten i regnearkdelen Calc og presentasjonsdelen Impress henge betydelig etter det som tilbys i moderne utgaver av Microsoft Office.

Byrådet skriver også at forventningene om betydelig videreutvikling av OpenOffice og at større utbredelse av kontorpakken i offentlig sammenheng, ikke har blitt oppfylt. Det skal ikke være andre større byer i Tyskland, bortsett fra München, som har tatt i bruk OpenOffice.

I dokumentene heter det også at splittelsen av OpenOffice.org-miljøet, i LibreOffice og Apache OpenOffice, har ødelagt for utviklingen av kontorpakken.

Omdiskutert

Forslaget det nå skal stemmes over, har vakt reaksjoner. Flere friprog-organisasjoner har gått sammen om å skrive et åpent brev til bystyret i Freiburg. I brevet advares det mot forhastede beslutninger på feil grunnlag, blant annet fordi Freiburg benytter den utdaterte 3.2.1-utgaven i stedet for mer oppdaterte utgaver av LibreOffice eller Apache OpenOffice.

    Les også:

Les mer om: