- Misvisende fra Arbeidsmarkedsetaten

Arbeidsgivernes etterspørsel etter IT-folk har ifølge Arbeidsmarkedsetaten sunket med nesten 30 prosent siden i fjor. Generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor og Datateknisk Landsforening mener det er alvorlig at en offentlig etat går ut med misvisende uttalelser om stillingsmarkedet i IT-bransjen.

Fungerende arbeidsdirektør Odd Erik Martinsen sier til Dagens Næringsliv (DN) tirsdag at arbeidsgivernes etterspørsel etter IT-folk har sunket med nesten 30 prosent siden 1998.

- Det er tydelig at presset i dette markedet er blitt mindre, men det er grunn til å tro at det fremdeles vil være et betydelig behov for IT-personell på lengre sikt, sier Martinsen til DN. Han tror også fallet i etterspørselen skyldes at mange arbeidsgivere har inntatt en avventende holdning på grunn av konjunkturene, slik at de har redusert investeringsbudsjettene.

Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) er imidlertid ikke enig i de konklusjoner som trekkes.

Arbeidsmarkedsetaten bruker antall annonserte jobber som sin kilde for å hevde at etterspørselen etter IT-jobber har sunket med 30 prosent. KDL mener at de signaler som etaten forfekter kan være skadelige for en bransje i akutt mangel på kompetent arbeidskraft.

- Å benytte annonser som grunnlag er beste fall misvisende og i verste fall direkte feil når man skal beskrive etterspørselen etter arbeidskaft i vår bransje. I IT-bransjen rekrutteres det i mange tilfeller direkte fra de ulike lærerstedene, dessuten er vår bransje kjent for å rekruttere utradisjonelt - gjerne gjennom private kontakter. I tillegg er direkte rekruttering fra utlandet i stadig utvikling, sier generalsekretær Per Morten Hoff i KDL til digi.no.

I KDLs lønnsundersøkelse for inntektsåret 1998, viste det seg at bransjen har en turnoverprosent (folk som skifter jobb i løpet av året) på over 30 prosent. Dette er ifølge Hoff en god indikator på et brennhett marked.

I en rapport utgitt av EUs DGXIII er det fastslått at det innenfor EU i dag er omtrent 500.000 ubesatte IT-stillinger. Det estimeres at dette vil øke til 1,2 millioner i løpet av 2003.

Hoff mener dette er tall som forteller at de landene som vektlegger utdannelse innenfor IT vil ha et konkurransemessig fortrinn. En rapport fra analyseselskapet IDC viser at Norge i 2002 vil ha behov for 15.000 personer med nettverkskompetanse, mens vi - med dagens utdanningsnivå - bare vil ha 10.000 kvalifiserte til å besette disse stillingene.

Til toppen