MMI betaler høy pris for TV-målinger

- Jeg legger ikke ned våpnene før jeg ligger der, sier MMI-sjef Kjell Sletner. MMI har foreløpig tapt kontrakten om TV-målinger til Norsk Gallup Institutt på grunn av for høy pris. Og kontrakten betyr mer enn prestisje for instituttet.

Markeds- og mediainstituttet (MMI) har hatt kontrakten på Norsk TV-Meter panel på mesteparten av 90-tallet. Kontrakten løper ut ved årskiftet 1999/2000 og har da vart i åtte år.

I år har det vært en ny anbudsrunde på TV-målingene som danner grunnlaget for seerandeler og reklamesalg gjennom et representativt utvalg av den norske befolkning. Research-sjefene i NRK, TV 2, TVNorge og TV3 har vurdert tilbud fra Norsk Gallup Institutt, ACNielsen og MMI.

- Vi har fått beskjed om at vi tapte på pris, sier administrerende direktør Kjell Sletner i MMI til digi.no. Han opplyser at MMI foreløpig ikke har vært i noen prisforhandlinger med TV-selskapene, og Sletner er ikke villig til å gi seg i første omgang.

- Vi er de eneste som sitter med norsk ekspertise på området. Det hadde vært bittert å måtte gi avkall på denne kompetansen, sier Sletner.

Det er Norsk Gallup Institutt som har fått beskjed om at deres tilbud vil bli tatt med videre.

- Vi er nå i samtaler med TV-selskapene, sier direktør Are Kværk i Norsk Gallup Institutt som overfor digi.no ikke vil kommentere forholdene ytterligere.

Både MMI og Gallup er representert på høstkonferansen under årets Mediaforum som denne helgen arrangeres i Sunne i Sverige. Fra begge sider blir det poengtert at dette bare er et foreløpig utfall før forhandlingene starter. Etter det digi.no forstår har det vært en kompleks anbudsrunde som de tre instituttene har måttet formulere forslag til.

- Uten Taylor Nelson hadde vi antakelig ikke åpnet anbudsdokumentene en gang, sier Kværk.

Taylor Nelson er et britisk institutt som tok over eierskapet i Gallup i fjor. Instituttet er representert i rundt 30 land og har mange kontrakter på TV-målinger, spesielt i Europa.

Den tredje konkurrenten med norsk avdeling, amerikanske ACNielsen, er også svært sterkt inne på TV-paneler, spesielt i USA (også en fjerde aktør, det italienske instituttet AGB Italy, la inn et tilbud).

Den nye kontrakten vil ikke gjelde for åtte år i strekk, men har flere ulike tidshorisonter. Den mest aktuelle er en kontrakt på

fem år, med opsjon på ytterligere tre. Digital-TV, TV på Internett og mange nisjekanaler gjør TV-fremtiden mer usikker også når det gjelder TV- målinger.

Styringsgruppen har nå overlatt sin innstilling til TV-sjefene i de fire TV-kanalene som nå skal avgjøre om Gallup fortjener å få kontrakten. I tilfelle de får underskrift på kontrakten, må Gallup bygge opp et nytt apparat på området i løpet av 12 måneder.

MMI har benyttet seg av i overkant av 500 paneler som har målt aktiviteten ute hos seerne. Om dette holder i den vidunderlige nye digitale hverdagen er ikke sikkert.

Men uansett nekter Sletner å gi seg før avtalen er banket. Det skal skje før jul. Han avviser også at dette kun er et rent

prestisjeprosjekt for instituttet.

- Det er klart at TV-Meterpanalet utgjør en betydelig del av MMIs omsetning. Mister vi kontrakten, mister vi markedsandeler. Det har imidlertid mindre å si for bunnlinjen vår. Og vil vil uansett kunne klare å erstatte den tapte businessen med oppgaver på andre området, mener han.

Til toppen