MMI og 4 Fakta fusjonerer

De to norske analyseselskapene Markeds- og mediainstituttet (MMI) og 4 Fakta fusjonerer. Det nye instituttet blir Norges største med en omsetning på 130 millioner kroner årlig generert av drøyt 100 ansatte.

De to norske analyseselskapene Markeds- og mediainstituttet (MMI) og 4 Fakta fusjonerer. Det nye instituttet blir Norges største med en omsetning på 130 millioner kroner årlig generert av drøyt 100 ansatte.

Fusjonen gjøres gjeldende umiddelbart, men fusjonsprosessen vil ta resten av året, ifølge en felles pressemelding fra de to selskapene. Det nye selskapet vil være 100 prosent norskeid og få navnet MMI 4 Fakta.

Dagens administrerende direktør for MMI, Kjell H. Sletner, blir adm.dir. også i det nye selskapet. Forøvrig er ikke ledelseskabalen lagt. Med ett unntak. Styreformann blir Odd Rustad Nilssen med storeier i MMI Jan Dahl (får eierandel på 38 prosent) og tidligere daglig leder i 4 Fakta Hans A. Borgen.

MMI og 4 Fakta estimerer en samlet markedsandel i fjor på 25 prosent. Fordelingen har vært 16 prosent på MMI som til nå har vært Norges tredje største selskap (tidligere på 90-tallet var MMI størst), mens 4 Fakta skal ha kapret 8,5 prosents andel i 1998.

Med en omsetning på 130 millioner er det forventet et resultat på pluss syv millioner kroner i år, men det er før skatt og fusjonskostnader er tatt med i beregningen.

Ifølge bakgrunnsinformasjon gitt på hjemmesiden til 4 Fakta er noen av årsakene til sammenslåingen bransjeglidning, større internasjonal konkurranse og krav fra kundene - samtidig som begge selskap har hatt ambisjoner om å vokse seg større.

Til toppen