MMI og Gallup stenges ute

Mens MMI synes det er er rart at de ikke får bli med på oppslagsjobbingen etterlyser Norsk Galllup dialogen med Internettforum. Begge de to instituttene har jobbet fram begrepsapparater for Internett på egen hånd.

Mens MMI synes det er er rart at de ikke får bli med på oppslagsjobbingen etterlyser Norsk Galllup dialogen med Internettforum. Begge de to instituttene har jobbet fram begrepsapparater for Internett på egen hånd.

Markeds- og mediainstituttet (MMI) er kanskje det instituttet som har brukt mest krefter på å få styr på målebegrepene i nettsammenheng. MMI har gått ut offentlig og proklamert at Internett krever nye og allment anerkjente begreper for at mediet skal kunne sammenlignes med andre medier.

Begrepsapparatet har de hatt klart siden før jul, ifølge avdelingssjef Bente Dahlum. Hun synes det er litt rart at de ikke har blitt invitert med i det videre arbeidet gjennom Internettforum. En stund hadde instituttet nemlig god kontakt med SOL.

- Noen av partene er kjent med begreper og innhold i vårt arbeid. Men vi har ikke presset oss på aktørene, sier Dahlum.

Ifølge Per Morten Hoff i KDL har det aldri vært aktuelt å invitere instituttene med i statistikkgruppen som jobber med oppslagsproblematikken for Internettforum. Internettleverandørenes samarbeidsorgan er redd for monopolvirksomhet og stive priser.

Direktør Are Kværk i Norsk Gallup synes det er greit at analysebransjen ikke er med på å bestemme i denne fasen. Men han vil gjerne ha en dialog med databransjen og mener det kan oppklare noen misforståelser.

- Når Hoff snakker om høye priser tenker han sannsynligvis mest på TV-Meter-målingene. Men jeg mener han og resten av bransjen uansett burde søke dialog med analysebransjen for å få faktiske opplysninger, sier Kværk.

- Vi har sagt til blant andre SOL og NAL at vi synes det nå er feil av oss å bli med på å utforme oppslagsbegreper og -målinger for mediene. Det bør mediene selv gjøre og finne en uavhengig tredjeinstans som kan stå for oppslagskontrollen, sier Kværk og viser til lignende opplegg i trykte medier.

- Vi kan heller være med på respondentundersøkelser der vi dokumenterer menneskene som bruker mediene, sier Kværk.

Dette har Gallup allerede startet å gjøre gjennom intervju-undersøkelsen Forbruker & Media. Disse lesertallene for Internett har imidlertid oppdragsgiver Norske Avisers Landsforening (NAL) lagt lokk på i månedsvis.

- Vi har naturligvis noen meninger om nettbegreper og målinger. Men vi ville ikke presse vår oppfatning av disse sakene på andre aktører. Det er svært viktig at mediene kommer til enighet, så kan heller vi bidra med vår medieekspertise når det er behov for det, sier Kværk.

Til toppen