MMP: Verdifastsettelse gir 13,8 mill. i tap

Multimedia Publishing har besluttet å fusjonere med Lux Holding - eier av Noral Holding, som igjen er eier av utebelysningsprodusenten Noral AS. I følge verdifastsettelsen i fusjonen verdsettes MMP totalt til 32 millioner kroner, hvilket betyr et tap for MMP-aksjonærene på drøyt 13,8 millioner i henhold til siste omsetningskurs fredag.

Etter å ha skilt ut samtlige av sine aktiviteter, har MMP den siste tiden vært på utkikk etter en fusjonspartner som kunne øke verdien i selskapet. Partneren ble av alle ting - Lux Holding - eneeier av Noral Holding og igjen eier av utebelysningsprodusenten Noral AS.

I forkant av fusjonen er det planlagt en kapitalutvidelse på inntil 25 millioner kroner i Lux Holding. Av dette er 15 millioner rettet mot MMP, og 10 millioner mot eksterne investorer. Andelen som er rettet mot eksterne investorer (10 millioner) vil gi en eierandel i det fusjonerte selskapet tilsvarende 10/60. Umiddelbart etter denne kapitalutvidelsen vil fusjonen mellom MMP gjennomføres med bytteforhold 1/1. Det fusjonerte selskapet vil på dette tidspunkt være verdsatt til 60 millioner hvorav eierandelene vil være fordelt som følger; MMP-aksjonærene 25/60, Lux Holding-aksjonærene 25/60 og altså eksterne investorer 10/60.

I dette regnestykket er det utelatt 7 millioner kroner som MMP fikk for 50,1 prosent av aksjene i Select AS. Disse pengene kan, og vil sannsynligvis, benyttes av MMP til å delta i kapitalutvidelsen mot eksterne aksjonærer, og vil gi MMP ytterligere 7/60 deler av aksjene i det fusjonerte selskapet. MMP vil etter dette sitte med 32/60 deler av det fusjonerte selskapet, tilsvarende 53,3 prosent.

Dersom prisen i emisjonen mot eksterne investorer er riktig, betyr dette at MMP blir verdsatt til 32 millioner kroner. Aksjonærene i MMP fikk seg dermed en real kalddusj når meldingen om fusjonen kom i morgentimene i dag Når MMP suspenderte seg selv fra notering fredag, ble aksjene i selskapet omsatt for 9 kroner, tilsvarende en kapitalisert verdi på 45,81 millioner kroner.

Det store spørsmålet er om MMP-aksjonærene har fått Lux Holding til underpris. Det vil vises av utviklingen av MMPs aksjekurs framover.

- Det får være opp til markedet å vurdere verdien av Lux Holding. Jeg mener uansett at dette er en god avtale for MMP-aksjonærene, sier administrerende direktør i MMP Einar Haugstad til digi.no. Han mener substansselskapet Noral AS er priset langt lavere enn konkurrerende foretak, og at utsiktene for 1998 er svært lovende.

- Noral kommer riktignok til å gå med underskudd i år men neste år regner vi med en omsetning på mellom 200 og 220 millioner og en resultatgrad på 10 prosent, sier Haugstad.

Det bør tilføyes at MMP er det overtakende selskap i fusjonen men vil bli foreslått omdøpt til Noral. Det vil også gjennomføres en forenkling av selskapsstrukturen i Lux Holding som følge av fusjonen. Tre representanter fra MMP vil bli tilsatt i det nye selskapets styre, hvorav Frode Botnevik blir styreformann.

Til toppen