MMS, en smak av 3G

I løpet av det nærmeste halvåret innfører Telenor Mobil den nye meldingsstandarden MMS. Mobilekspertene Kjell Johansen (t.v.) i Siteloft og Kenneth Aastrøm i Cell har sett nærmere på hva som ligger i din nære mobile fremtid...

I løpet av det nærmeste halvåret innfører Telenor Mobil den nye meldingsstandarden MMS. Mobilekspertene Kjell Johansen (t.v.) i Siteloft og Kenneth Aastrøm i Cell har sett nærmere på hva som ligger i din nære mobile fremtid...

MMS er enkelt forklart en standard som gjør det mulig å sende både tekst, grafikk, lyd og bilder via mobiltelefonen.

I sin brosjyre "Mobil" presenterer Telenor Mobil følgende scenario:

"Tenkt deg at du er på ferie og sitter på en hyggelig strandrestaurant sammen med familie eller gode venner. Ta frem telefonen. Knips et bilde av reisefølget med mobilen, som har et innebygget kamera. Skriv en melding og send tekst og bilde til dem der hjemme. Raskere enn dette går det ikke an å sende postkort".

Telenor Mobil AS lover også at du kan sende MMS-meldinger med lyd og bilde til en hvilken som helst e-postadresse. I tillegg lover Telenor at MMS-standarden også åpner for å sende levende bilder via Mobiltelefonen. Denne funksjonen blir sannsynligvis lansert i 2002.


Hvordan fungerer MMS ?
MMS er en åpen standard, ivaretatt av 3G Partnership Project og WAP Forum, der blant andre Nokia, Siemens og Sony Ericsson er medlemmer. MMS er en videreføring av SMS, men MMS muliggjør mer avanserte meldinger i en kombinasjon av tekst, lyd og levende bilder.

En MMS er bygd opp av en eller flere mediafiler og et XML-dokument som beskriver hvordan filene skal interagere. Mediafilene kan være bilder, tekst, lyd og etter hvert video. XML-dokumentet er av typen SMIL (Syncronized Multimedia Markup Language), og er en spesifikasjon fra World Wide Web Consortium (W3C) som blant annet kan brukes til å beskrive en Powerpoint-aktig presentasjon eller et reklame-slideshow på lokal-TV.

Den siste SMIL 2.0-spesifikasjonen er foreløpig litt i drøyeste laget for mobile terminaler, man har derfor plukket ut et subsett som kalles "MMS SMIL". Mulighetene her begrenser seg til å lage et slideshow, med maks 2 skjermområder per slide og pluss timingen mellom. I tillegg kan man ha en bakgrunnslyd. Eksempelvis vil en da kunne lage en side med bilde av Kylie Minogue, en tekst med "hilsen til kjæresten" og "Can't get you out of my head" kimende i bakgrunnen. Kanskje ikke rare greiene, men støtte for mer av SMIL-spesfikasjonen vil komme etter hvert.

Om et års tid vil vi kanskje også ha muligheten for video på high-end-terminalene og da er det ikke grenser for hva man kan gjøre med kjæresten over mobilt Internett! For den vanlige bruker, er ikke dette med SMIL så veldig viktig. Telefonene vil være utstyrt med forhåpentligvis brukervennlige verktøy innebygget i terminalen, slik at man slipper å forholde seg til SMIL.

Alle meldinger vil gå gjennom en MMS-sentral (MMSC), der meldinger blir gjort om til binærkode à la WAP. En annen viktig oppgave for en MMSC er å lagre meldinger i tilfelle terminalen er utilgjengelig (avslått, uten deking), og så levere dem så snart den blir tilgjengelig igjen. MMSC vil også kunne gjøre enkel konvertering, f.eks til SMS hvis det viser seg at mottakerens ikke terminal ikke støtter MMS. I tillegg vil det også komme gateway-er som kan konvertere MMS til/fra e-post.

Terminaler
Mange tror kanskje at Ericsson T68 er den første terminalen med støtte for MMS, men det er en sannhet med modifikasjoner. MMS for T68 kommer først ut på nyåret, men de som kjøper den nå vil kunne levere den inn og få oppgradert telefonen gratis. Nokia holder som alltid kortene tett til brystet når det gjelder nye terminaler, men det er liten tvil i at MMS er noe de satser kraftig på. Ryktene sier at Nokia vil ha klar tre terminaler med MMS støtte i løpet av første halvår 2002.

Tjenester
Tjenester ved introduksjon av MMS vil som vi allerede har nevnt, være værmelding med kart, tegneseriestriper, ringelyder og logoer. Det er viktig å understreke at i tillegg til faste tjenester vil det være mulig å komponere egne tjenester på sin telefon og sende disse til venner og bekjente. Det er her det store potensialet til MMS ligger.

Betaltjenester
Så hva koster det å bruke MMS? Sannsynligvis vil operatørene unngå å bli upopulære ved innføre bitbasert betaling på dette stadiet. Bitbasert betaling vil trolig først bli introdusert ved innføringen av UMTS, hvor abonnenten vil ha følelse av alltid å være på. Dessuten er det såpass få tjenester tilgjengelig for MMS, at Telenors politikk vil være ta maksimalt betalt frem til de merker konkurranse fra andre aktører i markedet.

Dette kan skje allerede innen seks måneder hvis Teletopia får det som de vil og Samferdselsdepartementet ikke rokker ved avgjørelsen til Post- og teletilsynet. Lykkes Teletopia med sitt prosjekt, kan vi se frem mot lavere priser på tekstmeldinger det neste året.

Betalingsmåten vil derfor foreløpig være å betale pr. tjeneste slik vi gjør i dag. Vi vil altså måtte betale per beskjed (SMS), men også basert på verdien og kompleksiteten av tjenesten (Premium SMS). Forhåndsbetaling vil trolig bli stort, og Telenor har allerede innført Mobil Handel som i kombinasjon med MMS vil bli en slager, og føre til økt handel av også fysiske produkter over mobiltelefonen. Det er handel med fysiske produkter som blant annet vil drive markedet for mobilt Internett fremover.

Til toppen