Moan blir stor i offentlig sektor

Visma-sjef Øystein Moan fortsetter sin oppkjøpsrunde. Nå har han snappet opp Webcenter Unique og deres kommunale kunder.

Visma-sjef Øystein Moan fortsetter sin oppkjøpsrunde. Nå har han snappet opp Webcenter Unique og deres kommunale kunder.

Øystein Moan kjøper stadig nye selskaper for å bygge ut regnskapsproduktene og tjenenstene Visma tilbyr. Med dagens oppkjøp har Visma nesten 2000 ansatte.

Moan betaler 123,5 millioner kroner for den operative delen av Webcenter Unique. Det betyr at kontantandelen på 100 millioner kroner ikke ligger inne i avtalen.

Visma har gjort en rekke oppkjøp de siste årene med kontantbeholdningen selskapet skaffet seg høsten 2000 da man solgte Visma Marine for 680 millioner kroner. Moan er fremdeles rik - han sitter fremdeles på 360 millioner kroner, forteller han til iMarkedet, en søsterpublikasjon av digi.no.

Synergi-effektene er klare - Webcenter Unique er en stor aktører på økonomi og styringssystemer til offentlig sektor.

Blant annet tilbyr selskapet systemer for elektronisk skjema og fakturabehandling og en lang rekke økonomiløsninger som brukes av 125 kommuner. Unique selger blant annet en lang rekke systemer for kommunal forvaltning, blant annet sosiallån, innkjøp, drift og vedlikehold, lønn/personal-administrasjon, lønnsforhandlinger, flyktningadministrasjon og avskrivninger.

Unique selger også Elektronisk Servicetorg, et portalsystem for bruk i offentlig forvaltning.

Det er avgitt en garanti for minimum nullresultat på driften fra første juli i år til 30. september 2003.

Så lang har 44 prosent av aksjonærene gitt sin tilslutning til avtalen, gitt at det ikke kommer et høyere bud på selskapet.

Til toppen