Moan går vertikal landet rundt

Visma forsetter trenden med vertikal integrering og kjøper nå Consept AS for å dekke det nordnorske markedet for regnskapstjenester og rådgivning.

Visma forsetter trenden med vertikal integrering og kjøper nå Consept AS for å dekke det nordnorske markedet for regnskapstjenester og rådgivning.

Visma melder i dag at selskapet kjøper 50,5 prosent av aksjene i regnskaps- og økonomiselskapet Consept AS. Selskapet fortsetter dermed turneen med oppkjøp av mellomstore kombinerte regnskapsbyråer og selskaper innen økonomisk rådgivning landet rundt.

Det er Visma Services ASA, et heleid datterselskap av Visma ASA (VIS), som har inngått avtale om å overta aksjene i Consept. Consept skal inngå i Vismas nye divisjon for outsourcing av forretningsprosesser innen regnskap og finans.

Nylig inngikk Visma en tilsvarende avtale om oppkjøp med selskapet Altius AS.

Visma kjøper nå aksjer for 2,8 millioner kroner, samt tegner seg i en rettet emisjon i Consept for 4 millioner kroner.

2 millioner av kontantvederlaget for kjøp av aksjer vil bli gjort opp med aksjer i Visma ASA. Selskapet sitter på 750.000 egne aksjer. På kurs kr 49,- pr aksje innebærer dette at selgerne i Consept får rundt 40.500 av disse aksjene.

Consept har hovedkontor i Bodø og avdelingskontor i Mo i Rana og Sortland. Selskapet yter både regnskapstjenester og skal bli Visma Business kompetansesenter i Nord-Norge.

I 2001 forventer Consept AS en omsetning på 25 millioner kroner og et driftsresultat på 2 millioner kroner.

Visma Services ASA har videre en opsjon på å kjøpe inntil 100 prosent av aksjene i Consept innen utgangen av første kvartal 2004.

Til toppen