Moans svenske mareritt fortsetter

Problemene fortsetter for Øystein Moan og Visma i Sverige. I andre kvartal påførte Visma AB resten av konsernet et regnskapsmessig tap på nesten 11 millioner kroner, og sørget for ett nytt kvartal i minus for konsernet.

Oppryddingen i Vismas svenske datterselskap Visma AB fortsetter. Med et underskudd på i underkant av tre millioner kroner i første kvartal, var datterselskapet et skår i gleden i et ellers svært godt kvartal for konsernet. Og under dagens fremleggelse av tallene for andre kvartal skjedde det igjen: Svenskene skuffet stort.

- Vi har endel dårlige nyheter å komme med, sa Visma-sjef Øystein Moan da han åpnet onsdagens resultatpresentasjon. Moan kunne fortelle at deres nye revisor, Arthur Andersen, hadde avdekket flere råtne epler i Sverige, som det nå måtte tas høyde for i regnskapet. Vismas tidligere anslag, som ble kjent gjennom en børsmelding 29 juni i år, var at virksomheten i Sverige i andre kvartal ville tape anslagsvis fem millioner kroner. Tallet som ble lagt fram i dag viste et underskudd i Visma AB på hele 10,9 millioner kroner.

- Arthur Andersen som nå har tatt over revisjonsansvaret i de fleste av våre datterselskaper, anbefalte å ta nye tapsavsetninger i Sverige. Dette rådet har vi valgt å følge, sa Moan, som også kunne fortelle at kostnadene den siste tiden ikke har stått i forhold til omsetningen.

- Visma AB er inne i en restruktureringsprosess der mange av de ansatte har måttet gå. Å si opp folk i Sverige er imidlertid ingen enkel prosess, og etterlønnsordninger gjør at det tar tid å senke kostandsnivået.

Heller ikke i Norge klarte Visma å imponere. Omsetningen for Business-virksomheten falt marginalt fra første kvartal, og resultatet ble nesten halvert til 3,6 millioner. Logistikk-enheten, som nå skal være klar for utfisjonering, opplevde vekst i omsetningen i forhold til første kvartal, men høyere kostnader i forbindelse med produktutvikling ga negativ resultatutvikling.

Målt i omsetning opplevde Visma konsernet den sterkest veksten i Marine-virksomheten. Salget i datterselskapet økte fra 31,8 i første kvartal til 38,6 millioner kroner i andre. Dessverre måtte Moan også her konstatere negativ marginutvikling også her. Driftsresultatet på 4,7 millioner kroner i første kvartal ble i andre kvartal redusert til 2,1 millioner kroner.

TABELL 1: Hovedtall fra resultatet i VISMA ASA. Alle tall i millioner kroner.

Q2 98 1. halvår '98 1. halvår '97
Omsetning 74,0 138,4 124,0
Driftsresultat (6,1) 2,5 (116,2)
Resultat før skatt (5,5) 3,7 (108,3)

TABELL 2: Resultat VISMA ASA, andre kvartal, fordelt på virksomhetsområder. Beløp i millioner kroner.

Omsetning Driftsresultat Driftsmargin i prosent
Marine 36,8 2,1 5,4
Logistics 6,8 (0,7) (10)
Business Norge 23,8 3,6 15,1
Business Sverige 4,8 (10,85) (226)
Til toppen