ANALYSER

Mobil betaling vokser saktere enn ventet

NFC er overhypet, og det er utfordrende å tilpasse seg lokale forhold.

Analyseselskapet Gartner har kommet med en ny prognose for den globale utviklingen innen mobile betalingssystemer.

Prognosen vitner om kraftig vekst. På den andre siden er veksten mindre enn ventet, i både modne markeder og utviklingsland.

Tallet på brukere av mobile betalingsløsninger ventes å nå 141 millioner i 2011, 38 prosent flere enn i 2010. Transaksjonsvolumet ventes å komme opp i 86 milliarder dollar, 76 prosent større enn i fjor. Veksten er kraftig, men både brukertall og volum burde vært større.

Gartner-direktør Sandy Shen peker på at det i utviklingsland generelt er et misforhold mellom gode vekstbetingelser for mobile betalingsløsninger og den faktiske utbredelsen.

Poenget er at en solid andel av befolkningen har mobil, og i fravær av bankfilialer og vanlig internettilgang er det et sterkt behov for mobile betalingsløsninger. Nye tall fra ITU viser at mobilpenetrasjonen i utviklingsland nådde 70 prosent mot slutten av 2010, bare seks år etter at de utviklede landene samlet sett nådde denne milepælen. I de 49 landene som faller inn under FNs definisjon på «minst utviklede land» (LDC – Least Developed Countries) nådde mobilpenetrasjonen 34 prosent i 2010, mot 5 prosent i 2005. Mobilpenetrasjonen er langt høyere enn internettpenetrasjonen, som fortsatt ligger på 30 prosent, globalt sett, og på under 5 prosent i de minst utviklede landene.

– Mange tjenestetilbydere har ikke lykkes i å tilpasse seg lokale forhold. Det er ikke sannsynlig at suksesshistoriene fra Kenya og Filippinene kan danne modell for andre markeder, understreker Shen.

I utviklede markeder er overhype av løsninger basert på NFC (Near Field Communication) forklaringen på at man ikke når forventningene, mener Gartner-direktøren.

– Aktører ser for seg mange muligheter med NFC, men de ser bort fra at tjenestemodellen er svært kompleks. Vi tror det ennå vil ta minst fire år før NFC-baserte betalingsløsninger kan vinne fram. Den største hindringen er at man må endre folks atferd, ved å overbevise kunder om å betale med mobiltelefon i stedet for med kontanter eller kort, sier hun.

Et norsk selskap, Luup, har i flere år arbeidet med å tilby mobile betalingsløsninger spesielt tilpasset fremmedarbeidere på den arabiske halvøyen. Luup har vunnet kontrakter med blant annet National Bank of Abu Dhabi og Emirates International Exchange.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.