Mobil-brukerne er i globalt flertall

29. november skal være dagen da tallet på mobilabonnenter passerer 3,3 milliarder.

Mobil-brukerne er i globalt flertall

29. november skal være dagen da tallet på mobilabonnenter passerer 3,3 milliarder.

Teleanalytikerne Informa Telecoms & Media melder at 29. november 2007 er en merkedag for mobilbransjen: I dag vil det globale tallet på mobilabonnenter passere 3,3 milliarder, det vil si halvparten av verdens befolkning.

Informas forskningssjef Mark Newman peker på at mobilbransjen har vært preget av optimistiske prognoser, men har likevel greid å forbigå samtlige av dem.

De første mobilnettene kom til Norden i 1981. I 1987 var det mobilnett i 35 land. I 1997 kunne man ringe mobilt i 192 land. I dag er tallet 224.

Dekningsgraden, målt i forhold til hvor stor andel av verdens befolkning som bor innen et dekningsområde, er i dag 90 prosent. Det er med andre ord gode muligheter for vekst: Av de som ikke har et mobilabonnement, befinner fire av fem seg i et område med dekning.

Det er påvist at mobiltelefoni spiller en svært viktig rolle i å trekke opp fattige samfunn. Samtidig er det klart at fordelingen kunne vært langt likere enn den er i dag. I 59 land er det flere enn ett abonnement per innbygger. I 27 land er det over ti innbyggere per abonnement.

Operatørenes omsetning per abonnement varierer også sterkt. I Kuwait håver operatøren Zain in 71 dollar per abonnent per måned. I Storbritannia trekker 3 inn 70,55 dollar per måned per abonnent. Andre høye tall noteres av Q-Tel i Qatar (69 dollar per måned per abonnent), KDDI i Japan (67,65 dollar per abonnement) og Hutchison i Østerrike (66,84 dollar per måned per abonnent).

I den andre enden av skalaen er Hutchison i Sri Lanka (2,83 dollar per måned per abonnent), PBTL i Bangladesh (2,98 dollar), Astellit i Ukraina (3,00 dollar) og Sheba Telecom i Bangladesh (3,10 dollar).

Til toppen