Mobil for skeptikere

Den tyske teleutstyrsprodusenten Hagenuk har lansert en ny GSM-telefon som de hevder har opptil 90 prosent lavere antennestråling enn andre GSM-telefoner og dermed redusert risiko for å gi hjernesvulst.

Den tyske teleutstyrsprodusenten Hagenuk har lansert en ny GSM-telefon som de hevder har opptil 90 prosent lavere antennestråling enn andre GSM-telefoner og dermed redusert risiko for å gi hjernesvulst.

Den nye mobiltelefonen, som har fått navnet "GlobalHandy", er den første GSM-telefonen i verden med integrert, flat antenne - en uforming som gjør at radiosignalene dirigeres bort fra hodet, ifølge Hagenuk.

Telekomselskapet viser til undersøkelser gjort av det tyske forskningssenteret Institutt for mobil- og satellittbaserte telekommunikasjoner (IMST), som sier at GlobalHandy avgir bare omlag halvparten så mye EM-stråling - i enkelte tilfeller bare en tidel så mye - som andre GSM-telefoner på markedet. IMSTs undersøkelser viser at de små, stumpete antennene - av den typen som mange av Nokia og Ericssons nyeste telefoner har - faktisk er de verste til å avgi stråling mot hodet, mens telefoner med uttrekkbare antenner er langt bedre.

Hagenuk understreker at ingen undersøkelser ennå har påvist en sammenheng mellom mobiltelefonbruk og svulst på hjernen, men sier samtidig at "dersom det skulle vise seg å stemme, er GlobalHandy den beste telefonen å bruke".

Foruten den nye antenneutformingen er GlobalHandy-telefonen med sine 1,7 centimener tykkelse en av markedets tynneste. Avhengig av batteritype veier telefonen mellom 168 og 179 gram. Da får du en lett kraftplugg med inntil 98 timers standby og seks timer taletid.

Det har vært gjennomført en rekke studier for å påvise en eventuell sammenheng mellom kreft og mobiltelefonstråling, men ennå har ingen konkludert med at så er tilfelle. Senest i mai ble det publisert en finsk undersøkelse som konkluderte med at bruk av mobiltelefon ikke medfører noen helserisiko, til tross for at strålingen fra slike telefoner beviselig medfører en oppheting av folks hjerner.

Undersøkelsen, som er delvis finansiert av telekomindustrien, er gjennomført av fire finske forskningsinstitutter som i en felles sluttrapport konkluderer med at radiofrekvenser fra mobiltelefoner ikke medfører noen helsefarlig stråling mot hjernen. Forskernes utvalg er imidlertid beskjedent, bare 19 mus og mennesker har vært med i undersøkelsen.

De finske forskerne slår fast som et faktum at den menneskelige hjerne konverterer mobilradiobølgene til varme, men at nivået ikke kan karakteriseres som farlig. Samtidig understrekes det at varmeutviklingen ligger tett opp til de internasjonalt anbefalte sikkerhetsgrensene, og bør derfor studeres nærmere.

I følge forsker Kari Jokela ved det finske strålevernet, kan menneskehjernen absorbere inntil 60 prosent av energien fra mobilradiobølger, noe som fremdeles vil ligge under det biologiske risikonivå. Med henvisning til internasjonale sikkerhetsanbefalinger om stråling som sier at menneskehjernen ikke bør eksponeres for mer enn to watt energi per kilo hodevekt, viser Jokela til at den potensielle maksimumeksponeringen fra en mobiltelefon var nær grensen og at mer forskning omkring dette derfor er påkrevd.

Her hjemme gjennomfører forskere ved Sintef i Trondheim i disse dager verdens største mobilundersøkelse. Omlag 3.200 nordmenn er med i undersøkelsen, som har svart på spørsmål om kroppslig ubehag og plager i forbindelse med bruk av mobiltelefon. Forskningsrapporten skal etter planen foreligge i februar.

Til toppen