Mobil helse

Verdens største undersøkelse av mobiltelefonens eventuelle effekt på folks helse, har blitt innledet i Sverige og Norge. Totalt skal 17.000 personer, hvorav 5.000 i Norge, besvare en del spørsmål om mobiltelefon-vanene sine. Prosjektet ledes av Kjell Hansson Mild ved arbeidslivsinstituttet i Umeå og Gunnhild Oftedal i Telenor. Undersøkelsen blir betalt av mobiltelefonbransjen.

Verdens største undersøkelse av mobiltelefonens eventuelle effekt på folks helse, har blitt innledet i Sverige og Norge. Totalt skal 17.000 personer, hvorav 5.000 i Norge, besvare en del spørsmål om mobiltelefon-vanene sine. Prosjektet ledes av Kjell Hansson Mild ved arbeidslivsinstituttet i Umeå og Gunnhild Oftedal i Telenor. Undersøkelsen blir betalt av mobiltelefonbransjen.

Verdens største undersøkelse av mobiltelefonens eventuelle effekt på folks helse har blitt innledet i Sverige og Norge. Totalt skal 17.000 personer, hvorav 5.000 i Norge, besvare en del spørsmål om mobiltelefon-vanene sine. Prosjektet ledes av Kjell Hansson Mild ved arbeidslivsinstituttet i Umeå og Gunnhild Oftedal i Telenor. Undersøkelsen blir betalt av mobiltelefonbransjen. Det man ønsker å få klarhet i, er hvilke medisinske effekter de høyfrekvente elektromagnetiske feltene fra mobiltelefonen kan ha på mennesker.

Stadig flere brukere av mobiltelefoner klager på symptomer som de forbinder med mobiltelefonbruken. Det kan være ting som el-overfølsomhet, hodepine og trøtthet.

- Rapportene kommer fra Sverige, andre deler av Skandinavia, Australia, USA og Storbritannia, sier Hansson Mild til Svenska Dagbladet.

Den stadige utviklingen av folk som tror at plagene kommer på grunn av mobiltelefonbruk, gjør at forskere og mobiltelefonindustrien nå vil undersøke saken grundig. Sverige er valgt ut som forsøksland fordi tettheten av mobiltelefoner pr. innbygger er veldig høy. To millioner svensker, det vil si hver fjerde, har et mobiltelefonabonnement.

De 17.000 personene som skal delta i undersøkelsen har blitt valgt ut på ren slump. Alle deltakerne bruker mobiltelefonen i arbeidet, privatpersoner er ikke med i undersøkelsen, skriver Svenska Dagbladet.

Først på vårparten 1997 håper forskerne å ha et svar på undersøkelsen foran seg. Selv om tilsvarende undersøkelser er gjort tidligere, har disse vært av langt mindre størrelse. Derfor tror man nå at man endelig kan finne ut om mobiltelefonen har en skadelig effekt. Så langt har ingen av de tidligere undersøkelsene kunnet påvise at folk virkelig får helseproblemer som følge av mobiltelefonbruken. Likevel anbefaler en del av produsentene at folk ikke skal holde telefonen for nærme øret og at man skal bytte fra øre til øre under samtalens gang. Risikoen for kreft har også blitt diskutert i forbindelse med mobiltelefoner, men så langt er det overhodet ingenting som tyder på at mobiltelefonen kan føre til kreft.

Til toppen