- Mobil ikke årsak til hjernekreft hos barn

Ikke økt risiko hos barn og unge som bruker mobiltelefon.

- Mobil ikke årsak til hjernekreft hos barn
Bilde: Statens strålevern

Journal of the National Cancer Institute har publisert en studie som konkluderer med at det ikke er noen økt risiko for hjernekraft hos barn og unge som bruker mobiltelefon.

Studien omfattet 352 pasienter i alderen 7 til 19 år, alle med diagnostisert hjernekreft, og en kontrollgruppe bestående av 649 personer med samme kjønns-, alders- og regionsammensetning. Begge gruppenes mobiltelefonbruk ble kartlagt og analysert med data fra 2004 til 2008.

Konklusjonen er at det ikke er noen høyere risiko for hjernekreft blant de som hadde brukt mobiltelefon i minst fem år enn de som aldri hadde brukt mobil jevnlig. Det melder den medisinske nyhetstjenesten Medscape.

Studien ble gjennomført i Norge, Danmark, Sverige og Sveits og ledet av Martin Röösli som er forsker ved det sveitsiske folkehelseinstituttet.

Ikke lang tid etter at forskningen ble publisert kom kritikken.

- Kreftsvulst i hjernen kan bruke ti år på å dannes og unge barn har ikke vært tunge brukere av mobiltelefon i lang tid. Det har vært en mangedobling i mobilbruk de siste par årene, noe denne studien ikke fanger opp, skriver Environmental Health Trust i en pressemelding som ble distribuert sent onsdag kveld.