Mobil milliardsvindel

Om mobiloperatørene ikke er påpasselige vil selskapene risikere å tape opptil 5 mrd. kroner om tre år på svindel med mobiltelefoner. Det viktigste mottrekket er likevel billig og enkelt; forhåndsbetalte ringeminutter.

Om mobiloperatørene ikke er påpasselige vil selskapene risikere å tape opptil 5 mrd. kroner om tre år på svindel med mobiltelefoner. Det viktigste mottrekket er likevel billig og enkelt; forhåndsbetalte ringeminutter.

Et flertall av de nye mobilkundene i mer modne mobilmarkeder velger abonnementsformene som innebærer at man kjøper et mobilkort der en på forskudd betaler for et visst antall ringeminutter. Mye av den sterke veksten en har sett i det norske mobilmarkedet i år kommer nettopp som en følge av interessen for de forskuddsbetalte løsningene, som ikke innebærer noen økonomisk risiko for operatørene.

Det er en rapport fra IDC som sier at mobiloperatørene må regne med å bli svindlet for opptil 5 mrd. kroner i år 2002, om ingenting blir gjort for å hindre svindelforsøk.

I tillegg til forhåndsbetalte mobilkort antyder rapporten andre løsninger som gjenkjennelse av fingeravtrykk, egne databaser som registrerer svindelforsøk og en variant av forskuddsbetalte ringeminutter; betaling i sanntid.

- Med tanke på den harde konkurransen innenfor mobilmarkedene vil ethvert tap inkludert svindel, være av betydning, sier senioranalytiker i forskningsprogrammet Wireless and Mobile Communications hos IDC, Julie Rietman.

IDC påpeker at mens det er blitt mindre svindel basert på kloning er abonnementssvindel økende, noe IDC antar vil utgjøre 3,5 mrd. kroner i 2002. Intensivert arbeid for å forhindre svindel kan imidlertid endre på IDC sine prognoser.

Til toppen