Mobil NC gir web-tonen

Suns nett-computer-arkitektur gir bruker tilgang til egen desktop selv på reisefot. Ved å plugge en mobil nett-computer i nærmeste nettkontakt, får man web-tonen.

Suns nett-computer-arkitektur gir bruker tilgang til egen desktop selv på reisefot. Ved å plugge en mobil nett-computer i nærmeste nettkontakt, får man web-tonen.

Sun Microsystems har, i følge Pieter Spilling, markedsføringssjef Suns distributør i Norge - Skrivervik Data AS, lovet å levere infrastrukturen til en "web-tone", det vil si summetonen på Internett.

- Uansett hvor du er - i telefonkiosken på flyplassen eller på Karl Johan, skal du kunne plugge inn din NC, og den vil automatisk lete seg frem til din "hjemme-server". Her er din brukerprofil lagret slik at du får tilgang til dine applikasjoner og tjenester, fortsetter Spilling.

- Selv om du kobler din NC til en telefonplugg i veggen, vil ikke telefonen bli kuttet ut. Med nye typer telefoner vil du kunne snakke i telefonen samtidig som du leser/sender en melding på din mobile NC.

På spørsmål om Sun har noen planer om å lage mobile NC-er, svarer Spilling at Sun har som misjon å legge infrastrukten for network computing med basis i den anerkjennelse Java har fått i industrien. Derfor har Sun ikke mobile NC produkter under utvikling idag.

Spilling mener de mest sannsynlige produsenter av Java-enheter er Toshiba, Matsushita, Fujitsu og Oracles nett-computerselskap -NCI. Andre typiske produsenter vil være Philips, Sony og leketøysprodusenter som Nintendo.

På hjemlige trakter vil både Ericsson og Nokia putte Java inn i mobiltelefoner. Dette er altså produkter som vil forholde seg til den mobile NC-spesifikasjonen som disse ledende produsentene har sluttet seg til.

Når det gjelder pris på denne typen mobile NC-er, kan Spilling kun spekulere, men sier at de vil bli langt billigere enn PC-er.

- Jeg tror vi etter at den første innovatørbølgen har lagt seg vil se NC-apparater i prisleiet fra tusen kroner og oppover, helt avhengig av funksjonalitet og formål. Spillmaskiner vil for eksempel være langt billigere enn apparater brukt i profesjonell sammenheng.

Ifølge Spilling gjenstår det, på grunn av de unike kravene stilt av mobile NC-er, endel arbeid på områder som sikkerhet, nettverkstilkobling, strømstyring og brukeridentifikasjon. En arbeidsgruppe, bestående av representanter fra de involverte bedriftene, er dannet, og den vil fortløpende rapportere om sine resultater.

Til toppen