Mobil og bredbånd ødelegger fritiden

Mobil og bredbånd betalt av arbeidsgiver gjør at jobben blir med oss på ferien, viser ferske tall.

Mobil og bredbånd ødelegger fritiden

Mobil og bredbånd betalt av arbeidsgiver gjør at jobben blir med oss på ferien, viser ferske tall.

Over 800.000 nordmenn regner med å måtte jobbe regelmessig eller av og til i ferien sin.

Det er i særlig grad de som har tilrettelagt for å kunne gjøre jobben sin fra andre steder enn arbeidsplassen som regner med å måtte jobbe i ferien, viser en undersøkelse utført av InFact for bemanningsselskapet Xtra personell.

I undersøkelsen svarer en av tre at de forventer å jobbe enten regelmessig (10 prosent) eller av og til (23,2 prosent) i ferien sin.

- Det er stort søkelys på nye mobile arbeidsformer. Undersøkelsen avslører at det nok er mange mobile bredbånd som vil være i hektisk aktivitet fra hytta i sommer, sier administrerende direktør Kristian Fæste i Xtra personell.

- Ifølge undersøkelsen innebærer arbeidsgivers tilrettelegging for å kunne utføre arbeidet andre steder enn på arbeidsplassen til at svært mange jobber mer enn før, og de som har muligheten til dette også forventer å måtte jobbe i ferien sin, sier Fæste.

Blant dem som svarer at arbeidsgiver i svært stor grad har tilrettelagt for å utføre arbeidet på andre steder enn arbeidsplassen, sier nesten halvparten (46,8 prosent) at de forventer å måtte jobbe i ferien sin. Blant dem som ikke har en arbeidsgiver som tilrettelegger for dette, svarer 20,1 prosent det samme.

I en Fafo-undersøkelse publisert tidligere denne uken kommer det fram at andelen arbeidstakere med hjemmekontor er doblet siden forrige undersøkelse, fra 2001.

2007-undersøkelsen viser at rundt 30 prosent av arbeidstakerne ofte eller svært ofte må gjøre jobbrelaterte oppgaver som å lese dokumenter og svare på e-post og telefoner når de egentlig har fri. Den samme undersøkelsen viser at en av tre mener dette går ut over deres forhold til familie og venner.

Fafo-forsker Mona Bråten mener dette såkalte grenseløse arbeidslivet er en medvirkende årsak til at så mange mener at jobben går ut over det sosiale livet.

- Når du har en laptop og mobilnett betalt av arbeidsgiveren, gjør nok det at det blir en høyere terskel for å faktisk logge helt ut når du har fri. Teknologien gjør at både kolleger og kunder forventer at du skal være tilgjengelig hele tida, sa Fafo-forskeren tidligere i uka til NTB.

Til toppen