Mobil portal utvidet for personrettet markedsføring

ChangingWorlds lanserer ClixSmart Campaign Manager på 3GSM World Congress.

ChangingWorlds lanserer ClixSmart Campaign Manager på 3GSM World Congress.

ChangingWorlds er et irsk programvarehus som har spesialisert seg på verktøy for informasjons- og markedsføringsportaler hos mobiloperatører. Selskapet argumenterer for at de fleste mobile datatjenestene i dag er dårlig strukturerte, og at mangelen på oversikt undergraver interessen fra både brukere, annonsører og innholdsleverandører.

Teknologien til ChangingWorlds – ClixSmart Intelligent Portal Platform – inneholder flere muligheter for at portalen vises på en mest mulig hensiktsmessig måte på den enkelte brukerens mobiltelefon, blant annet ved at hyppig brukte valg automatisk klatrer oppover i meny-hierarkiet.

Utvidelsen som skal lanseres til denne plattformen på 3GSM World Congress 2004 i februar, ClixSmart Campaign Manager, skal la mobiloperatører øke sin inntjeningsevne gjennom "intelligent, målrettet, mobil markedsføring."

Til toppen