Mobil portal utvidet for personrettet markedsføring

ChangingWorlds lanserer ClixSmart Campaign Manager på 3GSM World Congress.

ChangingWorlds er et irsk programvarehus som har spesialisert seg på verktøy for informasjons- og markedsføringsportaler hos mobiloperatører. Selskapet argumenterer for at de fleste mobile datatjenestene i dag er dårlig strukturerte, og at mangelen på oversikt undergraver interessen fra både brukere, annonsører og innholdsleverandører.

Teknologien til ChangingWorlds – ClixSmart Intelligent Portal Platform – inneholder flere muligheter for at portalen vises på en mest mulig hensiktsmessig måte på den enkelte brukerens mobiltelefon, blant annet ved at hyppig brukte valg automatisk klatrer oppover i meny-hierarkiet.

Utvidelsen som skal lanseres til denne plattformen på 3GSM World Congress 2004 i februar, ClixSmart Campaign Manager, skal la mobiloperatører øke sin inntjeningsevne gjennom "intelligent, målrettet, mobil markedsføring."

Til toppen