Mobil-sjef Stig Herbern til Stockholm

I en pressemelding fra Telenor/Telia bekreftes det at mobilvirksomheten til selskapet skal legges til Stockholm, mens Norge får ledelsen for forretningsområdene ISP og satellitt.

I en pressemelding fra Telenor/Telia bekreftes det at mobilvirksomheten til selskapet skal legges til Stockholm, mens Norge får ledelsen for forretningsområdene ISP og satellitt.

Pressemeldingen er sendt ut av Jan Åke Kark via Telia ABs gamle nettsted og bekrefter i hovedsak presseoppslagene så langt i dag med hensyn til plasseringen av de ulike forretningsområdene.

Dette bekrefter blant annet at Stig Herbern som skal lede mobilvirksomheten til det nye selskapet i Norden, må belage seg på å flytte til Stockholm.

Fungerende pressetalsmann i Telenor/Telia, Steinar Ostermann, sier at selskapet kommer med en egen norsk pressemelding om saken i løpet av ettermiddagen.

Styreleder i Telenor/Telia, Jan-Åke Kark sier i meldingen at løsningen er forretningsmessig god og slik at en kan dra nytte av erfaringene fra både Telenor og Telia.

For hvert forretningsområde har hensyn som for eksempel kunderelasjoner, markedsutvikling, internasjonal erfaring, økonomiske nøkkeltall og tilgang til kompetanse vært viktig for plasseringen. Med det som utgangspunkt har styret i Telenor/Telia bestemt at seks forretningsområder skal ha hovedkontor i Sverige, mens fem skal ha hovedkontor i Oslo, etter at forretningsenhetene Nett og Internasjonal Carrier er slått sammen. Det er bare ledelsen i forretningsområdene som skal lokaliseres til Oslo eller Stockholm.

Plasseringen av de elleve forretningsområdene blir slik:

 • Finansielle tjenester: Stockholm.
 • Bedriftskommunikasjon: Stockholm.
 • Infomedia: Oslo.
 • Installation og Service: Stockholm.
 • Internet Service Provider: Oslo.
 • Mobilkommunikasjon: Stockholm.
 • Nett/Internasjonal Carrier: Oslo (de tidligere to forretningsområdene er slått sammen).
 • Programvare: Oslo.
 • Allmennkommunikasjon: Stockholm.
 • Systemintegrasjon: Stockholm.
 • TV-distribusjon/Satellitt: Oslo.

Med unntak av at forretningsområdet Infomedia (inkluderer katalogvirksomheten) skal ledes fra Oslo og at Installasjon og Service skal ledes fra Stockholm, er dette i tråd med listen digi.no brakte tidligere i dag.

Til toppen