Mobil trekker opp for NetCom AB

Det svenske telekonsernet NetCom AB endte på et resultat på 4,2 milliarder kroner, etter en sterk salgsvekst fra vel 6 til 8,2 milliarder svenske kroner. Resultatet er 1700 prosent bedre enn tilsvarende for 1998 på 232 millioner kroner.

Det svenske telekonsernet NetCom AB endte på et resultat på 4,2 milliarder kroner, etter en sterk salgsvekst fra vel 6 til 8,2 milliarder svenske kroner. Resultatet er 1700 prosent bedre enn tilsvarende for 1998 på 232 millioner kroner.

Teleselskapet, som blant annet eier mobilselskapet Comviq i Sverige og teleselskapene under Tele 2-paraplyen endte med et resultat etter skatt på 3,77 milliarder kroner, opp fra 67 millioner kroner eller 5525 prosent.

Nytilsatt konsernsjef i NetCom AB, Lars-Johan Jarnheimer, sier i en kommentar at det forbedrede resultatet kommer som følge av sterk utvikling av selskapets mobiltelefontjenester der både antall samtaleminutter og inntekt per abonnent øker. Også innføringen av fast forvalg i alle de skandinaviske landene bidro til selskapets inntekter, som en følge av sterk vekst i antall trafikkminutter. Selskapet har også en eierandel i Société Européenne de Communication S.A. etter et aksjebytte bestående av SEC-aksjer mot NetCom ASA-aksjer.

Men 1999-resultatet består også av solide salgsgevinster på over 3 milliarder kroner, noe som pynter betydelig på resultatet etter skatt.

Holdes den utenfor, endte resultatet på knappe milliarden.

Mobilvirksomheten består av Comviq, samt 20 prosent av en av de nye mobiloperatørene i Finland. Comviq økte kundetallet i 1999 med 362.000 til 1,6 millioner. Omsetningen for mobilselskapet utgjorde nesten halvparten av NetCom ABs totale omsetning med sine 3,9 milliarder kroner, opp fra 2,9 milliarder i 1998. Resultatet før avskrivninger utgjør 1,8 milliarder kroner (1,3 milliarder i 1998), mot 2,1 milliarder for hele konsernet.

Kontantkortkundene utgjør nå 55 prosent av selskapets kunder og utgjorde 81 prosent av nysalget.

Til toppen