Mobilavlytting er ikke blitt noe problem

I 2001 så det ut som avlytting av mobiler kunne bli et stort samfunns-problem, men det er heldigvis fremdeles stille.

I 2001 så det ut som avlytting av mobiler kunne bli et stort samfunns-problem, men det er heldigvis fremdeles stille.

I desember i 2001 oppstod det en frykt for et nytt og utbredt sikkerhetsproblem i Norge. Da avslørte Dagens Næringsliv at utstyr som gjorde det mulig å avlytte spesifikke samtaler var til salgs i Norge.

Den første generasjonen utstyr var vanskelig å bruke og koster flere millioner kroner i innkjøp. Bruker måtte dessuten stå mellom den som skulle avlyttes og basestasjonen vedkommende var koblet opp til.

Men så kom andre generasjons utstyr som gav en langt større frihet - med såkalt andre generasjonsutstyr holdt det at avlytter var i samme område som den som skulle avlyttes. For utstyret klarte å få flyttet over samtalen fra den ekte basestasjonen til sin falske og avlyttet den.

Men siden har det vært stille. Frykten for at mobil-avlytting skulle bli et stort sikkerhetproblem har vært lagt i bero.

Det er mange årsaker til dette, men en av dem er at i motsetning til alt annet IT- og teleutstyr har ikke avlyttingsutstyret blitt billigere. Prislappen starter fremdeles på godt over en million kroner, forteller senior-ingeniør Robert Hyllestad i Post- og teletilsynet til digi.no.

Bildet viser et av alternativene, en mobil basestasjon og avlyttingsenhet fra selskapet Rohde & Schwarz.(Utstyret markedsføres ikke på nettsidene til selskapet og selges, sier selskapet bare til offentlige myndigheter).

I to år gammel sak Hyllestad husker hadde en kriminell kjøpt seg utstyr som kunne blokkere mobilnettet, noe som er veldig enkelt og billig.

- Men det har ikke dukket opp noen tilfeller de siste årene med konkrete mistanker om mobil avlytting. Vi kan dog aldri utelukke at aktører i for eksempel næringslivet har brukt dette, det er ekstremt vanskelig å oppdage om slikt utstyr var i bruk, forteller Hyllestad.

- Mobil avlytting har ikke blitt det samfunnsproblemet som vi kanskje så for oss, sier Hyllestad til digi.no.

Til toppen