Mobilbransjen ber Stortinget si nei til ny konkurrent

Svært mange av tele- og mobilbransjens toppledere skal klage til Stortinget om planen for økt telekonkurranse.

Svært mange av tele- og mobilbransjens toppledere skal klage til Stortinget om planen for økt telekonkurranse.

Stortingets Samferdselskomite skal i dag ha en åpen høring om mobilmeldingen som Samferdselsdepartementet nylig har utarabeidet. Listen over deltagerne understreker hvor viktig bransjen synes møtet er, for mange stiller svært mannssterke.

Fra Telenor kommer mobilsjef Ingvild Myhre og tre andre toppledere. NetCom stiller med toppsjef Barbara Thoralfsson og tre av sine toppleder. Også BaneTele stiller sterkt med toppsjef og to støttespillere - til tross for at hvert selskap bare har 10 minutter på sitt foredrag.

I tillegg er også Sense, Tele2 med en større delegasjon og bransjeorganisasjonene IKT Norge og Abelia på plass.

Mye står på spill. Tele og mobilbransjen er misfornøyd med mobilmeldingen, blant annet fordi departementet foreslår å dele ut en fjerde UMTS-mobillisens gjennom en ren auksjon med bare små krav om utbygging.

Les også

Komiteen, som stort sett bestemmer hva partiene senere vil stemme, skal endre eller godkjenne departementet forslag innen 13. juni. Dermed vil Stortinget trolig stemme over saken før sommerferien.


digi.no har flere ganger tidligere skrevet at Tele2, Netcom og Telenor som bød seg til lisenser med store utbyggingsplaner synes dette er urettferdig. Siden har bransjen bremset kraftig, UMTS-telefonene er forsinket, og alle angrer på sine optimistiske planer. Mobilselskapene kommer trolig til å bruke sin tilmålte tid på dagens møte til å argumentere mot at de får en fjerde konkurrent.

Samtidig ønsker de seg en utsettelse for utbyggingsløftene de har gitt. Dette har både Telenor og Tele2 gitt uttrykk for i sine høringsnotater til departementet.

Men departementet og trolig Stortinget har et overbærende prinsipp i sin regulering av telemarkedet. Ønsket om større konkurranse for å redusere prisene ser ut til å overstyre alt annet.

Skulle komiteen, som stort sett bestemmer hva partiene senere vil stemme, gjør noen endringer i departementets plan, er det kanskje mest aktuelt å gi de tre UMTS-eierne en utsettelse.

Til toppen