Mobildata-trafikken vokser lynraskt

Nærmer seg en exabyte i måneden.

Mobildata-trafikken vokser lynraskt
Estimert vekst i mobildatatrafikken i 2012-2017 ifølge Cisco. Bilde: Cisco

Cisco kom denne uken med en rapport, Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data

Traffic Forecast Update, 2012–2017, hvor selskapet beskriver selskapets syn på hvordan det globale markedet for mobildata har utviklet seg og vil utvikle i perioden 2012 til 2017.

Det som er klart, er at det foregår en voldsom vekst i bruken av mobildata, altså dataoverføring via mobilnettet. Veksten i 2012 var på 70 prosent. Mot slutten av fjoråret ble det globalt overført 885 petabyte med mobildata hver måned.

Dette var nesten tolv ganger så mye som det totalt ble overført per måned i 2000, da trafikkmengden var på 75 petabyte per måned.

Det er i særlig grad overføring av video som har bidratt til veksten i trafikkmengde. Mot slutten av 2012 utgjorde video 51 prosent av den totale trafikken via mobildata.

Hastighet

En annen faktor som nok har bidratt til vekst, er at gjennomsnitts nedlastingshastighet for mobildata-forbindelsene ble doblet i fjor til 526 kilobit per sekund. Men dette inkluderer også forbindelser opprettet av enklere mobiltelefoner. Ser man kun på smartmobiler, var gjennomsnittshastigheten på 2064 kilobit per sekund, opp fra 1211 kilobit per sekund i 2011. For nettbrett var gjennomsnittshastigheten for mobildataforbindelser enda høyere, 3683 kilobit per sekund, opp fra 2030 kilobit per sekund i 2011.

LTE, også kalt 4G, har også bidratt betydelig. Riktignok er bare 0,9 prosent av mobildataforbindelsene basert på LTE i dag, men de står allerede for 14 prosent av den samlede datatrafikken over mobilnett.

Det er selvfølge heller ikke slik at alle mobil- og nettbrettbrukere laster ned like mye. Den ene prosenten av abonnentene som laster ned mest, står til sammen for 16 prosent av all mobildatatrafikken. Dette er likevel en kraftig reduksjon siden 2010, da den samme prosenten av brukerne stod for 52 prosent av trafikken.

Mens brukere av enklere mobiltelefoner i gjennomsnitt skapte 6,8 megabyte med mobildatatrafikk per måned i fjor, var ikke overraskende tallet for brukere av smartmobiler langt høyere – 342 megabyte per måned, opp fra 189 megabyte per måned i 2011.

I 2012 utgjorde smartmobiler ikke mer enn 18 prosent av den totale mengden av håndsett som var i bruk, men denne produktkategorien stod for 92 prosent av den globale håndsett-datatrafikken.

Cisco mener at 33 prosent av den totale, mobile datatrafikken ble sendt via WLAN eller femtoceller.

Mot slutten av fjoråret passerte gjennomsnittstrafikken fra hver Android-mobil gjennomsnittstrafikken fra hver iPhone, men bare i USA og Vest-Europa.

Nettbrett

Antallet nettbrett med mobildata-støtte vokste ifølge Cisco med 150 prosent i fjor, til 36 millioner, hvor hver genererte 2,4 ganger så mye trafikk som en gjennomsnittlig smartmobil, 820 megabyte per måned.

Dette ligger likevel betydelig bak trafikken som ble generert av her av de 161 millioner bærbare pc-ene som er utstyrt med støtte for mobildata. Hver av disse genererte i gjennomsnitt 2,5 gigabyte med mobildatatrafikk per måned, en vekst på 11 prosent fra 2011.

Framtiden

Cisco har ikke bare sett på tallene for 2012, men også forsøkt å spå hvordan bruken av mobildata vil utvikle seg i de fem årene som kommer, inkludert 2013.

Cisco mener at den globale, månedlige mobildatatrafikken vil være på 11,2 exabyte i 2017. Det er mer enn 12,6 ganger så mye som i slutten av 2012. I tillegg kommer bortimot 21 exabyte som overføres via WLAN og femtoceller.

Fra 2015 ventes det at omtrent ti prosent av mobildatatrafikken vil genereres av nettbrett.

Cisco mener at det i 2017 vil være mer en 10 milliarder enheter tilknyttet mobilnettet. Dette inkluder maskin-til-maskin-moduler (M2M).

Gjennomsnittshastigheten på mobildataforbindelsene ventes å øke til 3,9 megabit per sekund, omtrent sju ganger høyere enn i 2012. Omtrent 10 prosent av forbindelsene ventes å skje via LTE/4G, men disse forbindelsene vil overføre 45 prosent av den totale trafikken.

Estimert antall enheter med støtte for mobildata i 2012-2017 ifølge Cisco
Estimert antall enheter med støtte for mobildata i 2012-2017 ifølge Cisco Bilde: Cisco

Video - igjen

Veksten i overføring av video ventes å fortsette, slik at nesten 2/3 av all mobildatatrafikk er knyttet til video i 2017.

Cisco spår at en gjennomsnittlig smartmobilbruker vil generere 2,7 gigabyte med mobildatatrafikk i 2017, åtte ganger mer enn i 2012.

Det er ventet at regionen som vil stå for den sterkeste veksten i mobildatatrafikken er Midtøsten og Afrika, med en gjennomsnittsvekst per år på 77 prosent. Asia og Stillehavsregionen følger like bak med 76 prosent, foran Latin-Amerika med 67 prosent.

Les mer om: