Mobildirektiv inn i EØS-avtalen

62 nye regler, blant annet pålegg om rimeligere dataroaming.

Mobildirektiv inn i EØS-avtalen
Nye EU-pålagte regler skal gjøre det rimeligere å bruke mobildata i EU og andre EØS-land. Bilde: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images / All Over Press

Brussel (NTB-Anne Marte Vestbakke): Det skal bli billigere å bruke smarttelefoner og nettbrett i utlandet etter at EUs direktiv om dataroaming er tatt inn i EØS-avtalen.

Fredag ble 62 nye regler gjort til en del av EØS-avtalen da EU og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein møttes i Brussel.

Det gjelder blant annet en bestemmelse som skal sikre telefonbrukere lavere priser på såkalt gjesting eller dataroaming.

Det innføres pristak på nedlasting, samtaler og meldinger. Ifølge EFTA vil de nye reglene føre til vesentlig lavere utgifter ved bruk av kart, e-post og sosiale nettverk på telefonen når man reiser innenfor EU, Island og Liechtenstein.

Forbrukerne skal også få anledning til å velge et annet nettverk når de reiser, enn det de abonnerer på hjemme.

Angrerett
Også et forbrukerdirektiv ble tatt inn i EØS-avtalen fredag.

Direktivet skal bedre forbrukerrettighetene ved netthandel og gir en to ukers angrefrist.

I tillegg blir skjulte kostnader ved nettkjøp forbudt, det blir ikke lov å ta gebyrer for betalingsmåten utover det det koster selgeren, og forhåndsutfylte bokser der man forplikter seg til ekstrakjøp skal bort.

Dette direktivet må godkjennes i Stortinget før det blir gjeldende.

Etterslep
EU har tidligere krevd fortgang i behandlingen av flere hundre regler som venter på å bli innlemmet i EØS-avtalen, og dette ble diskutert også fredag.

Hittil i år har Norge innført over 370 nye regler fra EU – flere enn i løpet av hele fjoråret, men det er fortsatt et stort etterslep av saker.

EU-siden ga på komitémøtet i juni klar beskjed om at de vil ha en løsning på problemsakene som har ligget lenge hos Norge. Budskapet var det samme fredag.

Postdirektivet
Norge har gitt beskjed om at det ikke er aktuelt å ta inn EUs postdirektiv, og en slik reservasjon åpner for at EU setter i gang en formell prosedyre. Men dette ble heller ikke gjort fredag.

– Med unntak av postdirektivet er vi i en dialog for å finne gjensidig akseptable løsninger. Men det var ingen diskusjon om bruk av artikkel 102, sier EU-ambassadør Atle Leikvoll med henvisning til EØS-avtalens bestemmelser rundt reservasjonsretten.

En såkalt 102-prosess medfører at en nedtelling på to ganger seks måneder starter. Dersom det i løpet av den perioden ikke blir enighet, blir deler av EØS-avtalen suspendert. Det har ikke skjedd tidligere, og konsekvensene er derfor uklare.

Fortgang
Sakene EU vil ha fortgang i, omfatter datalagringsdirektivet, innskuddsgarantien, strid om genmodifisert mat og fôr og hvem som skal kunne bøtelegge ved brudd på regelverk for barnemedisin.

Også i oktober i fjor fikk Norge klar beskjed om å få opp farten.

– EU er bekymret over at vi ikke har funnet løsninger, og påpeker at hvis vi ikke klarer å finne en løsning på dette, vil det påvirke det indre markedet negativt, sier Leikvoll.

Ambassadøren understreket på møtet at det er gjort fremskritt i noen av sakene, og at Norge «deler målsettingen om et velfungerende indre marked».