Mobile arbeidere lengter hjem

En omfattende europeisk undersøkelse om fjernarbeid avdekker alvorlige negative følger.

En omfattende europeisk undersøkelse om fjernarbeid avdekker alvorlige negative følger.

NetCom melder om svært stor etterspørsel etter deres nye 3G-kort, som gir mobilt Internett til fast månedspris. Det er nok mange ansatte i bedrifter som ønsker seg et slikt kort, men ifølge en ny undersøkelse, bør man være forsiktig med hva man ønsker seg.

Nye mobile arbeidsmønstre har også en bakside. Problemene er så store at mobile medarbeidere står i fare for å miste tillit og føle seg fremmedgjort, holdt utenfor, og ikke verdsatt av sine kolleger og overordnede.

Dette er konklusjonen i en undersøkelse laget av Economist Intelligence Unit (EIU), i samarbeid med IBM, der 350 fjernarbeidere fra 14 europeiske land deltok.

Problemet er at folk savner den daglige sosiale omgangen, for eksempel over en kopp kaffe eller hutrende i kulden utenfor inngangsdøra, sammen med de andre røykerne i bedriften.

Fjernarbeiderne føler seg fremmedgjort og uønsket. De får ikke oppbacking og støtte fra sjefen. De får ikke tilgang til teknologiske hjelpemidler med tilhørende opplæring. De savner tilbakemeldinger på egne kunnskaper og prestasjoner, ifølge undersøkelsen.

En del mobile medarbeidere forsøker også å kompensere ved å være enda mer tilgjengelige enn om de var på kontoret, og de kan utvikle en slags e-postmani, der de stadig sjekker for ny e-post, også lenge etter vanlig arbeidstid.

Antallet mobile medarbeidere er sterkt økende. Fordelene er blant annet at man kan jobbe på reise, fra hjemmekontoret eller hos kunder, og oppnå fleksibilitet, fleksibel arbeidstid, nærhet til kundene og økt tilgjengelighet og produktivitet. Og man kan slippe å pendle til jobb hver dag.

IBM understreker at det kreves skikkelig innsatsfor å få full nytte av å gjøre ansatte mobile.

    Les også:

Til toppen