Mobile basestasjoner kan spare milliarder

Nødetatenes nye mobilnett vil koste minst tre milliarder kroner, sier Justisdepartementet. Men regningen kan kuttes.

Nødetatenes nye mobilnett vil koste minst tre milliarder kroner, sier Justisdepartementet. Men regningen kan kuttes.

Nødetatene (politi, brann, helse) og Justisdepartementet ønsker å bygge et nytt, lukket mobilnett for å sikre bedre kommunikasjon i disse etatene. Det nye nettet skal gi kryptering og bedre dekning.

De fleste andre europeiske land har valgt å bygge ut egne telenett for nødetatene, og det er i mange tilfeller et såkalte Tetra-nett. Men dette blir knalldyrt å dekke et så stort land som Norge – prislappen er foreløpig beregnet til friske 3,6 milliarder kroner. Dette gir en pris på 100.000 kroner for hver ansatt i nødetatene som har rundt 36.000 ansatte.

Så mye penger kan det bli vanskelig å få fra Stortinget, medga sjef for Nødnett-prosjektet, Tor Helge Lyngstøl, overfor digi.no i forrige uke.

Men det viser seg at regningen slettes ikke trenger å bli så høy. Mye tyder på at Justisdepartementet har valgt ”Rolls-Royce”-løsningen for sine regnestykker.

digi.no ringte Siemens, som er en av de tre aktuelle leverandørene av Tetra-utstyr i Europa og får overraskende informasjon om alternativer.

- Jeg synes 3,6 milliarder er dyrt – regningen kan reduseres mye ved å bruke mobile basestasjoner, forteller Per Arne Henæs, leder for mobile nettverk i Siemens Norge.

Forklaringen er at dagens plan er å dekke absolutt hele Norge med Tetra-utstyr i Telenor og/eller Netcoms mobilmaster og TV-tårn. Dette inkluderer områder der det i dag ikke er vanlig mobildekning, for eksempel hele Hardangervidda.

- Skjer det en ulykke på Hardangervidda kan man fly eller kjøre inn med en tilhegner en basestasjon som gir samband på stedet. Mobilt utstyr gjør at man slipper å sette opp Tetra-basestasjoner i tynt befolkede områder, påpeker han. Dessuten kan alle Tetra-telefoner i et område snakke sammen direkte – som walkie-talkier – uten en basestasjon.

Terje Hoemsnes, Tetra-salgsdirektør for Siemens i Norden bidrar med argumenter til de som vil bruke mobilt utstyr.

- Sverige, som er tettere befolket enn Norge, har bestemt seg for utstrakt bruk av mobilt utstyr i sitt nasjonale Tetra-nett, forteller Hoemsnes til digi.no. Dermed kan de redusere utbyggingen med flere hundre basestasjoner.

På spørsmål fra digi.no forteller Hoemsnes at en mobil basestasjon er utformet som noen store bokser som typiske være montert i en container, en kommandobil eller tilhenger.

Bildet viser en komplett mobil Tetra-basestasjon med svitsj og strømforsyningen av typen Siemens har levert til Forsvaret. Legg merke til bærehåndtakene på kassen til høyre.

Siemens vil ikke kommentere hvor mye de tror staten kan spare på å kutte ut basestasjoner i norske fjellstrøk.

Men Siemens bekrefter at mesteparten av dagens anslag på 3,6 milliarder kroner er maskinvare og installering.

Når man så tar i betraktning Norges flateinnhold og hvor mange store fjellområder det finnes helt uten bosetninger, sier det seg selv at man kan spare store summer. Selv et helt omtrentlig overslag tilsier at en forsiktig bruk av mobile basestasjoner burde kunne kutte prislappen med i hvert fall en tredjedel - 1,2 milliard kroner.

Denne antagelsen støttes av tall fra bosetningsmønsteret i Norge. Hos Statistisk Sentralbyrå får digi.no opplyst at 77,6 prosent av den norske befolkningen i såkalte tettbebygde strøk (tall fra 2003). Tettbebygde strøk utgjør bare 0,69 prosent av Norges totalareal.

Til toppen