Mobile medier vokser mest

Langt høyere vekstrate enn nettutgavene.

Mediedekning i prosent av befolkningen fra 1960 til i dag. Fra i fjor til i år øker mobilutgavene tilde største avisene langt mer enn nettutgavene. Daglig når Norges største avis, VG, 1,79 millioner lesere på nett, 734.000 på papir, og 621.000 på mobil.
Mediedekning i prosent av befolkningen fra 1960 til i dag. Fra i fjor til i år øker mobilutgavene tilde største avisene langt mer enn nettutgavene. Daglig når Norges største avis, VG, 1,79 millioner lesere på nett, 734.000 på papir, og 621.000 på mobil. (Bilde: Mediebedriftenes landsforbund)

Langt høyere vekstrate enn nettutgavene.

Oslo (NTB-Trine Andersen): Færre leser papiravisene, men flere holder seg oppdatert via de digitale utgavene, viser lesertallene det siste året.

Avisenes papirutgaver har samlet en tilbakegang på 5,6 prosent, og det er de største avisene som har størst tilbakegang.

– Samtidig øker nettutgavene med 7 prosent. Samlet sett har de fleste mediehusene vekst, sa fagsjef Helge Holbæk-Hanssen i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) da han la fram tallene onsdag.

Nettavisene har nå en samlet oppslutning på 55 prosent.

Mobilutgaver i vekst
Den største veksten har mobilutgavene. Oppslutningen om VG Mobil er nesten doblet fra perioden 2010/2011 til 2011/2012, og har snart en daglig dekning som er større en VGs papirutgave.

Det samme er tilfellet for Dagbladet. Aftenpostens mobilutgave vokser også kraftig, men her er avstanden fram til papirutgaven langt større.

Også mindre mediehus beholder eller styrker sin markedsposisjon på grunn av veksten på de digitale plattformene. Dette gjelder eksempelvis mediehuset Adresseavisen, der daglig oppslutning om nettutgaven for første gang er nesten like stor som papirutgavene.

Taper lesere
MBLs tall viser at 80 avistitler er stabile eller øker sin leseroppslutning. 72 titler har tilbakegang. Dagbladet og VG taper mest, mens nisjeavisene Morgenbladet og Klassekampen vokser mest.

Nisjeavisene har samlet en tilbakegang på 3,4 prosent, mens de 130 lokal- og regionavisene har en samlet tilbakegang på 3,1 prosent.

Men selv om papiravisene taper lesere, leser fortsatt 73 prosent av befolkningen over 12 år minst en papiravis på hverdager. Inkluderes søndagene er tallet 68 prosent.

– I gjennomsnitt leser vi 1,2 aviser hver dag, sa Holbæk-Hanssen.

MBLs tall gjelder perioden 1.7. 2011 til 30.6.2012, og bygger på telefonintervjuer foretatt av TNS Gallup.

MBL presenterte onsdag også tallene fra en ny magasin- og ukepresseundersøkelse.

– 40 prosent av mennene og 48 prosent av kvinnene leser i gjennomsnitt et magasin hver dag, sa Helge Holbæk-Hanssen.

Ifølge MBL er Norge ett at de land i verden der det leses flest magasiner og ukeblader, sett i forhold til folketallet. (©NTB)

Lenker til lesertallsrapportene finnes nederst på denne siden hos Mediebedriftenes landsforbund.

Til toppen