Mobilen er som sex: Den går aldri av moten, og utfordringene står i kø...

- Mobilselskapenes utfordring er å etablere nye produkter som får kundene til å bruke mobiltelefonen mer. Samtidig vil konkurransen øke de neste to-tre årene ved at det blir åpnet for flere mobilnetteiere og tjenestetilbydere. Mobilselskapene må også regne med å jobbe hardere for å beholde kundene.

- Mobilselskapenes utfordring er å etablere nye produkter som får kundene til å bruke mobiltelefonen mer. Samtidig vil konkurransen øke de neste to-tre årene ved at det blir åpnet for flere mobilnetteiere og tjenestetilbydere. Mobilselskapene må også regne med å jobbe hardere for å beholde kundene.

Det tror den danske mobilanalytiker i Strand Consult, John Strand. Han tror de selskapene som klarer å lage et godt innhold til kundene sine er de som vil klare seg best i konkurransen.

Og konkurransen vil hardne til tror han. Ikke bare fordi mobilveksten vil avta når penetrasjonen nærmer seg 60 prosent og må kompenseres av andre tjenester, men også fordi det blir åpnet for 1-2 nye mobilaktører innenfor hvert EU-land de neste to årene ved utlysning av nye UMTS-lisenser. I tillegg kommer fremvekst av tjenestetilbydere, mobilaktører som kjøper kapasiteten av en av de eksisterende aktørene.

- De fleste menneskene bryr seg jo ikke om hvilken ISP de bruker. Det som er interessant er hva som er på skjermen, sier Strand.

- Mobiloperatørene er transportører av signaler uansett om en snakker om palm, wap, Internett eller kobber. Derfor er det viktige er å skape verdiøkende tjenester for kunden, og det er de som blir best til det som vil klare seg i markedet, sier han, og trekker fram Norge som et godt eksempel:

- De to norske mobilselskapene har verdens beste tjenester på mobiltelefonen, ifølge Strand.

De fem største europeiske mobilmarkedene hadde ved årsskiftet i snitt 37 prosent mobilpenetrasjon og vel 145 millioner kunder, ifølge tall fra Public Network, mens Mobile Communications mener det europeiske markedet ved utgangen av januar hadde en penetrasjon på 40 prosent og 161 millioner kunder. Tallene viser at en nå får den kraftigste veksten i de folkerike landene i Europa, som markedene i Norden har hatt de siste to årene.

Kravene til selskapenes inntjening gjør at selskapene i et marked med lavere veksttakt, lavere priser og økt konkurranse, må øke trafikkvolumet for å beholde inntektsveksten. Nye tjenester skal bidra til at i første rekke datatrafikk skal inn på mobilnettene, i form av nye tjenester. Tekstmeldinger er et godt eksempel på det.

Blant de tidligere telemonopolene i Europa er det en ny trend der mobilnettene blir skilt ut fra morselskapet.

Strand tror det er et dårlig trekk.

- Det er ulogisk å skille ut og børsnotere mobilarmene. Tendensen i markedet er at de store selskapene fusjonerer seg større, samtidig som en fokuserer på nye produkter som blir et resultat av konvergensen mellom tele og medieverdenen.

- Men når mobilvirksomheten blir skilt ut, hva skal da gi veksten, spør Strand. Når både Internett og mobilvirksomheten blir skilt ut (dette planlegger blant andre Deutsche Telekom og nederlandske KPN. red. anm.) i hvert sitt selskap, kommer problemet om hvem som skal ha hvilke inntekter. Er det aksjonærene i mobilselskapet som skal ha inntektene fra mobilt Internett eller er det aksjonærene i internettelskapet?

- Tenk deg at telefonkatalogen blir gjort tilgjengelig over mobiltelefonen. Er det katalogselskapet eller mobilselskapet som skal ha inntektene fra visningen av innholdet? Det som er interessant for brukeren er hva som er på skjermen. Content is king, sier Strand, og legger til:

- Selskapene må lage verdiøkende tjenester, eller skaffe det fra andre til sine kunder. Noen av de fremste på dette i Europa på dette i dag er Telenor og NetCom.

Ifølge Strand er mye av problemet at en ennå ikke har bestemt seg for hvordan en skal fordele inntektene fra mobilt Internett. Kjøper kunden samtaletid, Internett eller innholdet, spør Strand.

Han mener mobilselskapene mister kundefokus når en skiller ut mobilvirksomhetene.

Og da kan det bli lett for de mange nye service providerne (mobilselskap som kjøper samtaletrafikk fra en mobilnetteier. red. anm.), som har lett for å snu seg til å snappe opp kundene. For hva gjør operatørene hvis churn (frafall av kunder i forhold til nye kunder. red. anm.) eksploderer?

- For jo flere aktører desto større churn, sier Strand og viser til at det ikke bare kommer flere virituelle operatører men også flere mobilnett ved innføring av UMTS.

Strand mener løsningen for å overleve er å skaffe trafikk til mobilnettet, for eksempel med mobilt Internett, men mener teleoperatørene ikke bør forsøke å produsere innholdet selv.

- Telebedrifter har ikke hatt suksess med å lage eget innhold eller bygge medievirksomhet, sier han. - Problemet er at noen som vil lage noe som er enda bedre.

Strand tror uansett at mobiltelefonen er kommet for å bli.

- Den er som sex. Går aldri av moten.

Til toppen