Mobilen er viktigere enn sjefen tror

En Nokia-undersøkelse viser at ansatte er mer avhengig av mobilen i jobben enn ledelsen er klar over.

En Nokia-undersøkelse viser at ansatte er mer avhengig av mobilen i jobben enn ledelsen er klar over.

For å få et bedre grep om hva slags mobiltelefoner og mobiltjenester bedriftsmarkedet trenger, har Nokia gjort en omfattende undersøkelse gjennom analyseselskapet Simpson Carpenter.

Undersøkelsen gikk fra januar til april og rettet seg mot 6.000 mobile yrkesaktive og beslutningstakere. Spørsmålene ble rettet til ansatte i store bedrifter i henholdsvis USA, Tyskland og Kina.

Undersøkelsen viser at de ansatte jevnt over er langt flinkere til å anvende mobiltelefoner, bærbare PC-er og mobiltjenester i jobben enn ledelsen er klar over.

– De ansatte er raske til å omfavne mobil teknologi, men mange ledere er ikke klar over dette, og tror ikke at mobil teknologi har noen positiv verdi for organisasjonen, heter i rapporten.

I undersøkelsen ble både ledere og de ansatte spurt om bruken av mobiltelefoner i jobbsammenheng. Ifølge lederne bruker bare 24 prosent av de ansatte mobiltelefonen i jobben. Ifølge de ansatte selv er andelen over 50 prosent.

– Dette avviket mellom faktisk bruk og ledelsens oppfatning av bruken fører til at mange bedrifter henger etter, slår rapporten fast. Det vises til at ofte er det de ansatte selv som må presse gjennom løsninger som gir dem tilgang til for eksempel CRM-systemer fra mobiltelefonen eller fra bærbare PC-er i felten.

At de ansatte har større innsikt enn ledelsen i hvordan mobile tjenester kan øke effektiviteten og produktiviteten, er ifølge rapporten i ferd med å snu etter hvert som ledelsen gjøres klar over teknologiens muligheter, slår rapporten fast.

Funnene i undersøkelsen vil bli lagt ut som en referanseguide for bedrifter med en oversikt over hva de bør se på ved valg av nye mobiltelefoner og funksjoner for sine ansatte.

Bedriftene kan dermed sammenligne bruksområder mot referanseselskaper.

Hele undersøkelsen er tilgjengelig fra Nokias nettsted. Se etter «State of Workforce Mobility» på denne siden.

Til toppen