- Mobilen kan manipuleres til avlyttingsformål

Det er fullt mulig å manipulere mobiltelefoner slik at de ikke ringer, men kun åpner mikrofonen slik at den som ringer kan høre hva som foregår i nærheten. Dette er ikke bare kjent men har også vært gjennomført i praktiske tester, bekrefter flere kilder overfor digi.no.

Det er fullt mulig å manipulere mobiltelefoner slik at de ikke ringer, men kun åpner mikrofonen slik at den som ringer kan høre hva som foregår i nærheten. Dette er ikke bare kjent men har også vært gjennomført i praktiske tester, bekrefter flere kilder overfor digi.no.

Sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet, Anders Eriksson, fortalte på en konferanse i Sverige tidligere i uken at en med svært enkelt teknisk utstyr kan avlytte samtaler i rom der det finnes en mobiltelefon, selv om telefonen ikke er påslått. Det Eriksson ikke sa er at mobiltelefonen i forkant av dette må være manipulert.

Selve manipuleringen skal ikke være noe problem å gjennomføre, og heller ikke ulovlig. Det er først når en benytter mobiltelefonen som en slags mikrofon at problemene oppstår i forhold til hvem som avlyttes eller hva det snakkes om, eller hvor dette skjer.

Pressetalsmann i Forsvarets overkommando, Knut Bakken, sier til digi.no at overkommandoen er kjent med at dette skal være mulig, og at en tar de nødvendige forholdsregler.

Etter det digi.no erfarer, er overkommandoen mer enn kjent med problemstillingen, og skal ha gjennomført egne demonstrasjoner der nøkkelpersonell skal ha fått demonstrert problemstillingen i praksis. En helt vanlig mobiltelefon blir manipulert, slik at den i avskrudd tilstand vil svare på inngående samtaler ved at mikrofonen åpnes, men uten å ringe eller ved å avgi andre signaler om inngående samtale.

Informasjonssjef i Telenor Mobil, Ole Tom Nomeland, avviser overfor digi.no at slik bruk lar seg gjøre med nye mobiltelefoner. Men etter å ha konsultert med Telenors fagfolk, vil han ikke se bort ifra at en kan benytte mobiltelefoner til avlytting dersom de er utsatt for former av manipulering.

Svenske mobilselskap sendte ut pressemeldinger i går om at det var umulig å benytte mobiltelefoner til avlytting slik den svenske Säpo-sjefen beskrev det, men informasjonssjef i Telia Mobile, Lena Demborg, tar likevel samme forbehold som sin norske kollega med å si at manipulerte telefoner eller apparater med feil kan benyttes til slik bruk.

Kvaliteten på slik avlytting er imidlertid dårlig, siden mobiltelefon-mikrofonen normalt ikke er bygget for å ta opp samtaler over større strekninger. Det finnes imidlertid ifølge digi.nos kilder utstyr både for å forsterke lyden og til å filtrere bort støy.

I henhold til GSM-standarden er det umulig å bruke mobiltelefonen til avlytting av omgivelsene med dagens kjente metoder, skriver svenske Dagens Kommunikation.

Til toppen