Mobilen mer pop for surfere

I løpet av fire år vil 30 prosent av all Internett-bruk foregå via andre terminaler enn dagens datamaskiner. Mobiltelefoner vil overta en stor del av dette markedet.

I løpet av fire år vil 30 prosent av all Internett-bruk foregå via andre terminaler enn dagens datamaskiner. Mobiltelefoner vil overta en stor del av dette markedet.

Dette viser en markedsstudie som Forrester Research har foretatt i Frankrike, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland, om forbrukeres digitale atferd de neste fire årene.

Studien konkluderer med at det i disse fem markedene vil finnes 100 millioner brukere av mobiltelefon og 60 millioner brukere av Internett om fire år.

Dette vil føre til at stadig flere vil bruke nye mobiltelefoner som en måte å få aksess til Internett på, og Forrester mener så mange som 30 prosent vil benytte Internett med andre aksessformer enn dagens standard datamaskiner.

Blant de ukjente faktorene er digital-TV som også kan brukes som Internett-plattform, etter hvert som fjernsynets tekniske standard ved innføring av digital-TV gjør at apparatet kan brukes til mer enn kringkasting.

I rapporten heter det at europeere bruker teknologi for å bedre levestandarden i stadig større grad, og at det har skjedd en ny kraftig vekst etter Berlin-murens fall.

Til toppen