Mobilen passerer snart fasttelefonen i omsetning

Mobilbruken passerer snart fasttelefonen i omsetning, viser nye tall fra Post- og teletilsynet.

Mobilbruken passerer snart fasttelefonen i omsetning, viser nye tall fra Post- og teletilsynet.

Post- og teletilsynets rapport for første halvår 2003 viser at den samlede omsetningen i det norske telemarkedet har økt med 4,7 prosent i forhold til andre halvår i fjor, og med seks prosent siden første halvår 2002.

Samlet ble det omsatt teletjenester i Norge i årets seks første måneder for 13,34 milliarder kroner.

Fremdeles er det slik at fasttelefoni utgjør den største delen av totalomsetningen, nærmere bestemt 45 prosent, eller 6,05 milliarder kroner. Men mobiltelefoni begynner å nærme seg samme nivå. Per første halvår omsatte mobiltelefonisegmentet for 5,53 milliarder kroner, en økning på 7 prosent sammenliknet med samme periode året før.

Størst økning kommer som ventet innen Internett. ISP-omsetningen har økt med formidable 15 prosent fra første halvår 2002 til første halvår 2003 til totalt 942 millioner kroner (se egen sak).

Leide linjer omsatte i årets seks første måneder for vel 818 millioner kroner. Post- og teletilsynet henter ikke inn så omfattende statistikk halvårlig som årlig, så datatjenester og noen former for ubundlet aksess er utelatt i denne runden. Disse utgjør imidlertid en relativt liten andel av totalomsetningen.

Til toppen