Mobilen skal logge svenskene på nettet

Den svenske bank- og internettbransjen har laget et felles system for å bruke mobilen til netthandel.

Den svenske bank- og internettbransjen har laget et felles system for å bruke mobilen til netthandel.

Store deler av den svenske IKT-bransjen åpner nå et felles system for å handle mobilen til sikker pålogging.

En krypteringsnøkkel på SIM-kortet skal gjøre det mulig å identifiere seg ved å taste en kode på mobilen. Teknologien blir tilgjengelig til neste år, og mobilen kan dermed bli en trygg kilde til både netthandel og nettbank, skriver Nyteknik.se.

De første kommersielle tjenestene skal allerede være tilgjengelig til neste år.

Det er Wpki-foreningen (Wireless public key infrastructure), som utvikler mobilt e-ID

i Sverige.

Wpki-foreningen samarbeider med Bank-ID som består av åtte banker, TeliaSonera, Telenor, Ericsson, HP, Smarttrust og Valimo.

Leder av Wpki-foreningen Sverker Arvidson, er svært fornøyd med samarbeidet Sverige har fått i gang med bankene og teleoperatørene, men mener Norge kan ha kommet enda lengre i utviklingen.

Wpki-foreningen har en avtale med TeliaSonera om hvordan teknologien skal implementeres, og det pågår forhandlinger med Telenor.

Svenske banker kan allerede til neste år begynne å bruke mobilt e-ID kommersielt .

Forretningsutvikler på Svenska Smarttrust, Jari Nyholm tror at mobilen i framtiden til og med kan kan erstatte kredittkort.

Fordelen med mobiltelefon er at man alltid har den med seg.

Teknologien bygger på at et sikkerhetssertifikat lagres på SIM-kortet.

Etter å ha tastet inn sitt mobiltelefonnummer på skjermen kommer en beskjed om å skrive inn kontrollkoden, og deretter en sekssifret pinkode som låser opp den private krypteringsnøkkelen.

Nøkkelen er unik for hvert SIM-kort. En digital signatur etableres og sendes til bankens server, som er tilpasset den private nøkkelen som skal verifisere identiteten.

SMS brukes som bærere av data mellom mobil og bank, men informasjonen sendes og tas imot automatisk av et program på SIM-kortet.

Hele prosessen hevdes å ta bare noen sekunder, og deretter kan man fritt gjøre banktjenester. For å signere taster man inn PIN-koden i mobilen.

Til toppen