Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Mobiler kan få lynrask dataoverføring

Liten komponent åpner for svært høye hastigheter.

Det elektromagnetiske spektrumet. T-ray ligger rett til høyre for mikrobølger, i ytterkanten av infrarød stråling.
Det elektromagnetiske spektrumet. T-ray ligger rett til høyre for mikrobølger, i ytterkanten av infrarød stråling. Bilde: NASA

Japanske forskere har utviklet en liten, resonans-tunnelerende diode som oscillere med frekvenser helt opp til det som kalles for t-ray-båndet eller THF (Tremendously High Frequency), det vil si frekvenser høyere enn mikrobølger, helt i ytterkanten av infrarødt. Dette båndet går fra 300 til 3000 GH, eller bølgelengder på 0,1 til 1,0 millimeter – betydelig høyere frekvenser enn for eksempel 5 GHz som benytter av blant annet WLAN i dag.

Med hjelp av dioden og en bærefrekvens på 542 GHz har forskerne ved Tokyo Institute of Technology oppnådd en dataoverføringshastighet på 3 gigabit per sekund. Dette viser at dioden – som er mye mindre enn tidligere utstyr for t-ray-båndet – har potensial til å bli brukt kommersielt. Ifølge BBC dekker dioden et areal på 1 kvadratmillimeter, noe som gjør at den allerede på dagens stadium kan få plass i en mobiltelefon.

100 Gbps

Dataoverføringshastigheten er høye, men ingen rekord. Tidligere år demonstrerte forskere fra Tokyo Institute of Technology og Sony trådløs dataoverføring med en hastighet på 6,3 gigabit per sekund over en 60 GHz-forbindelse. Forskerne mener at den langt mer høyfrekvente teknologien har potensial til å oppnå overføringshastigheter på opptil 100 gigabit per sekund, i alle fall i teorien.

Dioden omtalt i artikkelen er en videreutvikling av den noe større (1,5 x 3,0 mm) dioden på bildet, som i fjor høst ble demonstrert av ROHM og Osaka University. Med denne dioden greide man å oppnå trådløse dataoverføring med en hastighet på 1,5 gigabit per sekund.
Dioden omtalt i artikkelen er en videreutvikling av den noe større (1,5 x 3,0 mm) dioden på bildet, som i fjor høst ble demonstrert av ROHM og Osaka University. Med denne dioden greide man å oppnå trådløse dataoverføring med en hastighet på 1,5 gigabit per sekund. Bilde: ROHM/Osaka University

Problemet med høyfrekvente, elektromagnetiske bølger, er den begrensede rekkevidden. Maksimal rekkevidde på signalene vil være omtrent ti meter med mer eller mindre fri sikt. Dette gjør at teknologien ikke vil kunne erstatte dagens WLAN-teknologier fullt ut, men vil i stedet være et supplement, på samme måte som for eksempel Bluetooth.

Dagens versjon av dioden, som har temmelig lav effekt, har en rekkevidde på et par meter.

En forskningsartikkel om dioden ble nylig publisert i IETs Electronic Letter.