- Mobiler og IT er neppe fremtiden for Norge

FAFO-forsker mener Norge bør satse på innovasjon innen produksjon og foredling av råvarer.

- Mobiler og IT er neppe fremtiden for Norge

FAFO-forsker mener Norge bør satse på innovasjon innen produksjon og foredling av råvarer.

Mobiltelefoner, fly og datamaskiner er neppe framtiden for norsk industri når oljen forsvinner, mener Fafo-forsker Svein Erik Moen.

I stedet anbefaler han satsing på innovasjon der kompetansen er størst, nemlig innen produksjon og foredling av råvarer, for eksempel ved å videreutvikle ny, fornybar energi.

- Det er et dominerende syn at rike land må snu den industrielle strukturen mot høyteknologiske sektorer. Man kan alltids prøve å skape helt nye industrier, men det er veldig risikabelt. Det er fjernt å tro at Norge skal kunne bli like gode som Nokia på mobiltelefoner eller som SAAB og Volvo på biler, sier Moen til NTB.

Fafo-forskeren disputerte fredag for doktorgraden i innovasjonsstudier ved Universitetet i Oslo. I sin avhandling setter han spørsmålstegn ved forestillingen om at bevilgninger til forskning og utvikling, nødvendigvis vil skape innovasjon og nye næringer.

- Politikerne later til å tro det, men det er nok ikke så enkelt. I Norge skjer innovasjon som regel i bedriftene, gjennom samarbeid med kunder og leverandører og overføring av teknologi fra en sektor til en annen.

Målsettingen om å bruke 3 prosent av bruttonasjonalproduktet på forskning og utvikling, fnyser han av.

- Det er en total feilslutning, og viser en lineær forståelse av hvordan nye produkter og prosesser kommer til. I verste fall kan det være å kaste bort penger. 3 prosent av bruttonasjonalproduktet er veldig mye, nesten en tredobling av det som brukes i dag, sier han.

Da Venstre forleden la fram sitt alternative statsbudsjett, brukte partileder Lars Sponheim tid på å problematisere Norges noe ensidige satsing på olje og gass.

- Vi bør ha som mål å få en like god leverandørindustri for klima og fornybar energi som vi har for olje- og gassektoren, sa Sponheim.

Venstres tanker later til å være i tråd med Moens doktorgradsavhandling, der drømmen om Norge som et land for tradisjonell høyteknologi, punkteres.

- Mange ber Norge se til Finland, Irland og enkelte land i Asia, som har snudd sin struktur og skapt vekst innen høyteknologiske sektorer. Litt flåsete sagt, ligner Norge på et u-land, i den forstand at olje og gass står for over 40 prosent av eksportinntektene. Men det er utrolig mye kompetanse som ligger der, og de såkalt lavteknologiske industriene er faktisk relativt høyteknologiske, sier Moen til NTB.

Han viser til avanserte instrumenter som brukes til å kartlegge forekomster av olje og gass, vaksiner til oppdrettsfisk og nye materialer og teknologier innen metallindustrien.

- Norsk næringsliv har bestandig kretset rundt råvarer. Men det er jo gull det, hvis man klarer å utnytte ressursene på stadig nye måter, sier Moen.

Han understreker at teknologisk og økonomisk utvikling er svært uforutsigbart, men ett er sikkert: Norge kan ikke leve av olje og gass i all evighet.

- Den dagen oljen forsvinner er det en stor trussel hvis vi ikke har gjort godt forarbeid. Ved å kanalisere ressursene over i beslektede sektorer, som energi, har vi gjort en stor del av jobben.

Ifølge Moen vil sannsynligheten for å lykkes med å stable på beina nye og lønnsomme næringer øke, dersom spranget fra oljen ikke blir så langt.

- Det er egentlig ganske banalt. Innovasjon bygger på gammel kunnskap som settes sammen på nye måter, sier Fafo-forskeren. (©NTB)

Til toppen