Mobilforbud vedtatt

Odelstinget har nå vedtatt endringene i vegtrafikkloven som gjør det forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon i bil.

Odelstinget har nå vedtatt endringene i vegtrafikkloven som gjør det forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon i bil.

Lovendringen skjedde mot Fremskrittspartiets stemmer. Partiet mener det bør holde med holdningsskapende arbeid.

Endringen som gjelder mobiltelefon lyder paragraf 23b, og vil heretter bety forbud mot "bruk av elektronisk utstyr i motorvogn, der utstyret kan forstyrre fører."

Når alle formaliteter er i orden trer bestemmelsen i verk, sannsynligvis om noen måneder.

Flertallet i Odelstinget besto av Ap, KrF, Sp og Venstre, som vektla en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Rapporten bestilt av daværende samferdselsminister Odd Einar Dørum, tydet på at mobilbruk økte ulykkesrisikoen i trafikken.

Høyre stemte for mobiltelefonforbud, men støttet ikke regulering av annet elektronisk utstyr enn mobiltelefon.

Til toppen